SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1982-09-25 O-turen/Vikingajakten

 

1982-09-25 O-turen/Vikingajakten arr. Täby MK/ Mälaröarnas MK Bil-O

 

Den här gången hade jag raggat uppp en C-kartis , Per-Åke Jansson, vi hade fått startnr. 63 och startade 21:24. Enligt grundkartan rörde sig tävlindområdet kring väg 274, ute mot Vaxholm.

-vi lyckades vinna C,klassen på 95,3 prick. Slog I alla fall 4 B-kartisar varav 3 bröt

Totalvinnatr blev Sölve/Sören Eklund på 19.5 prick. Bästa Haningeåk blev P-L Andersson/Håkan Whitlock på 27,7 prick vilket gav 5:e plats totalt.

 

Tidningsreportage:

 

Fullvuxen Bil-O.

 

Femte deltävlingen i årets mel­lansvenska 0-serie arrangerades avTäby MK och Mälaröarna MK med start och mål i Vallentu­na. De var nya arrangörer i serien men visade sig redan mogna att lägga en "fullvuxen biloritering, som man skrivit i rekla­men.

Tävlingen samlade närmare 70 startande, varav 45 på långa ba­nan, De gav sig ut på en omväx­lande bana med många och del­vis knepiga kartbyten.: Det börja­de direkt utanför Vallentuna med en relativt lång sträcka från rallytävlingar, välkända vä­gar. Lindö, Gällsta, Pepparboda och Skålhamra .är namn som klingar välbekant hos många ral­lyåkare. Tempot blev också högt från början och snabbast var Sten Haglund. / Lasse Edvall och Sölve och. Sören Eklund tätt följ­da av Tommy Hermundstad / Karin Jansson från Vallentuna MK. Även på den andra sträckan körde Haglund / Edvall och brö­derna Eklund prickfritt. Den tredje sträckan kördes invid skå­despelarnas ålderdomshem "Höstsol" och här tog samtliga ekipage prick. Snabbast var Söl-ve och Sören och

de tog nu led­ningen med en halv minut före Brommaparet, vilka fick vända om och hämta en OK-tavla som man glömt.

På nästföljande sträcka fort­satte bröderna Eklund att domi­nera och tog nu ledning, sedan Haglund tvingats bryta med trasig dintential Den femte

sträckan, kross  mitt inne i Danderyd, inga större omkastningar i resultaten, vil­ket däremot nästa sträcka giqr­de. Den kördes på gamla flygg-flottiljen i Hagernits på omväx- lande smala asfaltvägar och grus­vägar. Flera knepiga kartbyten gav stor spridning, men lednin­gen behölls fortfarande av brö­derna Eklund med Tommy Her­mundstad / Karin Jansson, halv­annan minut efter. På nästa sträcka inom Arninge industri­område hade Tommy och Karin problem med en OK-tavla och'•tappade en minut på övriga gän­get, men behöll ändå andraplat­sen.

15e1 näst sista sträckan kördes på Bogesundslandet på till stör­sta delen allmän våg. Sträckan var ganska enkel, men ingen åkte prickfritt och många trasslade till det ordentligt för sig. Sölve och Sören hade stora problem med en parallellväg invid Bogesunds slott, och tappade drygt tre mi­nuter till Lars Thorgren / Åke Frosteman som vann sträckan, men de behöll ledningen inför sista sträckan. Dittillsvarandet­våan Tommy och Karin förväx­lade två OK-tavlor och innan de rett ut problemen hade de rasat till femte plats inför sista sträc­kan. På sista sträckan stämde dock allt för Tommy och Karin och de tog tillbaka sin andra-plats, dock klart slagna av kväl­lens suveräner Sölve och Sören.

 

Lars Edwall

 

A-kartläsare(19 st.):

1) Sölve och Sören Eklund. Ratko MK. 19.5.

2) 'Tommy Heramdstad / Karinson; Vallentuna MK, 24,9,

3) Sture Fredholm Stur Johanmon, SMK Tierp, 26,5,

4  Lars Sthare/Göm Palm, 26,8,

5) P-L Andersson/Håkan Whitlock. Haninge MK 27,7,

 


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1982-09-18 Brommapokalen

1982-09-18 Brommapokalen  arr. Bromma MS.

 

Var gick tävlingen? Jo enligt nedanstående reportage SV stockholm.

Lars Nord och jag ställde I allla fall upp. Varför inte?

Vi bärgade hem en 12:e I klassen och 13:e totalt på 41,8 prickar med GTI:n. Bästa Haningeekipage blev Lars thorgren/Åke Frosteman på en 6:e plats tot. med 27,3 prick.  Vann gjorde Sölve/Sören Eklund på 8,7 prick.

 

Årets Brommapokal

 

blev en stor framgång för bröderna Eklund, Rasbo MK, som totalsegrade på minimala 8,7 prick. Det var 11,8 prick före tävlingens andraplatstagare Gunnar Blackne/Sören Eriksson Almunge MK.

Med denna seger tog Sören o Sölve Eklund hem de fina vandringspri­sen för evigt och många sköna poäng i Mellansven­ske 0-serien där tävlingen ingick. Den gällde också som DM för Stockholm och där segra-de Lars Thorgren/Åke Frostenan Ha­ninge MK före Tommy Hermundstad/ Karin Jans­son, Vallentuna MK. Korta banans segrare 'kern att heta Mats Eriksson/Sven Olofsson, Södertälje RRC.

 

Brommapokalen som i år blev en lördagstävling och det av högsta kvalite, hade samlat 50 ekipage på långa banan och 21 på korta, kördes för omväxlings skull sydväst om Stockholm med tävlingen  förlagt till Tystberga. Här i trakterna brukar SMK Nyköping genomföra sina tävlingar,

Men tävlingsledaren Lassr e Edwall och hans stigfinnare hade lagt en mycket varierande och utslagsgivande bana. Där tävlingen drog fram i kända delar hade nya skis­ser ritats och hjälpte inte detta så hade man byggt nya vägar,  allt för att ingen skulle känna sig hemma på den 11 mil långa banan med 10 mil fördelat på 11 0-sträckor, som var i olika kartskalor från 1:1 000 till 50:000 del.

 

MAGPROBLEM

Bäst började Urban Häggbom/Anders Linge Västerås MS sorti efter 4 sträckor till TK 56 ledde på 1,4 prick före bröderna Eklund 2,9 och Bengt-Erik Engvall/Roland Pettersson SNIK Nyköping 3,7 prick. Här efter-ville inte Linges mage hålla sig i styr och en fel­skriven tavla förstörde denna kväll. Sölve och Sören fortsatte som en klocka, och Gunnar Blackne/Sören Eriksson kom igen efter en dålig inledning.

Bland övriga deltagare var det inga större svängningar. Sölve o Sörens totalseger med 8,7 prick var endast 2,8 prick över snittet på  sträcksegrartiderna. Ett myc­ket fint resultat i tävlingen på korta banan avgjorde skrivfel eller bommade kontroller. Segrarna Mats Eriks­son/Sven Olofsson Södertälje RRC åkte rätt men tog lite tid i stället och segrade på 31,6 prick.

 

Tavelmiss

Hade inte Efwa Andersson/Elisabeth Söderqvist Vallentunaa och Yvonne Eriksson/Lars-Erik Eriksson Säters MK med sina slutprick35,2 respektive 35,5 inte tavelmissat så är det rätt givet vart denna seger gått. Det är inte alltid “brått” lönar sig.

Slutet gott allt gott,så också med 1982 års “Brommapokal” som kan läggas till handlingarna som en perfeckt rätt igenom. Letar man fel så var det väl ett förbiseende att man på tavelkoden hade både U och V, men det är ingen ursäkt för de tävlande när de slarvar. Så I detta fall anses Bromma MS helt fria, och kan bara stolta för sitt arragemang även om det svider lite när man nu måste skaffa ett nytt vandringspris.

 

REULTAT. LANGA BANAN:

1 Söle Eklund/Sören Eklund, Rasbo MK, Saab 8,7.

2. Gunnar Blackne/Sören Ericksson, Almunge MK, Saab 20,5.

3 Bengt Erik Engvall/Roland Pettersson, SMK NYkeping. SO: ab, 21,3

4. Gösta Johans•on/Roine Johans­son, Rasbo MK, Toyota, 22, 3

5„StureFredholmm/Sten Johanson Rasbo MK, VW 1303 23,3 23,3.

6 Lars Thorgren/ Åke Frosteman, Haninge MK, VW Golf GTI 27.3.

 

KORTA BANAN:

1. Mats Erlksectri/Sven Olofson, Södertälje RRC, Saab 31,6.


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1982-08-21 Reservenrundan

 

1982-08-21 Reservenrundan, arr. Easbo MK Almunge MK.  SM i Bil-O.

 

Nu var det dags att möta hela Svenska eliten. Start och besiktning var vid Uppsala Lastbilcenter. Sen Var det Roadbook Till tävöigarna i de djupa skogarna.

Jag och Lars Nord vid kartorna startade som nr. 61. Vi lyckades få ihop hela 135,7 prick vilket gjorde att vi kom på 22 plats totalt, mellan 1-20 är sida är seedade vid nästa SM-Tävling. Man får alltså starta efter nr.30 då det är uppkört ocj finns spåår. Men det hade vi ju så vi kan inte skylla på det. Vann gjorde Hans-Erik Haraldsson SMK Dala/Lars Ellbring Norrah. MK på 60,4 prick.Bästa Haninekamrater var Lars Thorgren/åke Frosteman på 3:e plats med 75,3 prick.

 

Det här året vann Sten Haglund/Lars Edwall Bromma

MS. Hela SM.

 

Saxar här ur Idtrottsbladet:

 

Reservenrundan Tuff och bra!

 

Reservenrundan årets första deltävling I bilorienterings-SM gick av stapeln I helgen.

Tävlingen var förlagd runt Uppsala och blev en tuff strid för deltagarna. Nästan 300 kontroller efter sden 18,8 mil långa banan. Bäst lyckades paret Haraldsson/Lasse Ellbring som nöjda kunde hämta segerpriser och notera första inteckningarna I de nyuppsatta vandringspriserna.

  Arrangören tvingades  stryka en delsträcka efter protest mot fel I körbeskedet. Detta var dock bara början, deltagarna fick deet betydligt snärjigare framåt mörkningen. Banan gick over Rörken, Eke tegelbruk, Backa grustag, Brunnby och Ullsta, innan det var dags för uppehåll I Jumkil.

Här slutade tävlingen I mellansvenska O-serien, medan SM-banan fortsatte. Redan på publiksträckan vid Rörken Märktes skillnaden mellan elit- och övriga.

Segrarna Haraldsson/Ellbring tog ledningen med endast 1,9 prickar före Haglund/Edwall.

Bilorientering ger varje 6-sekunders förswening, 0,1 prickar. Tiderna är I regel så snävt satta att ingen I princip ska kunna köra prickkfritt.

Haraldsson/Ellbring hade vid uppehållet I Jumkil en ledning på 1,5 prickar före regerande svenska mästarna de sista två åren, Häggbom/Linge.

Och nu började de verkliga svårigheterna. Haraldsson/Ellbging fortsatt I samma takt och efter nio av de från början tretton sträckorna ledde man med 3,6 prickar. Under den tionde sträckan, som senare blev struken, hade dom stora problem och kom lite ur balans. 

Men det rättade till sig, vid sextiden på morgonenkunde paret hämta sina segerpriser.

Paret Haglund/Edwall hade otur och bröt på grund av hopsäckad framvagnefter tre sträckor.

 

Deltagarna var nöjda. 

 


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1982-08-21 Reservenrundan

1982-08-21 Reservenrundan, arr. Easbo MK Almunge MK.  SM i Bil-O.

 

Nu var det dags att möta hela Svenska eliten. Start och besiktning var vid Uppsala Lastbilcenter. Sen Var det Roadbook Till tävöigarna i de djupa skogarna.

Jag och Lars Nord vid kartorna startade som nr. 61. Vi lyckades få ihop hela 135,7 prick vilket gjorde att vi kom på 22 plats totalt, mellan 1-20 är sida är seedade vid nästa SM-Tävling. Man får alltså starta efter nr.30 då det är uppkört ocj finns spåår. Men det hade vi ju så vi kan inte skylla på det. Vann gjorde Hans-Erik Haraldsson SMK Dala/Lars Ellbring Norrah. MK på 60,4 prick.Bästa Haninekamrater var Lars Thorgren/åke Frosteman på 3:e plats med 75,3 prick.

 

Det här året vann Sten Haglund/Lars Edwall Bromma

MS. Hela SM.

 

Saxar här ur Idtrottsbladet:

 

Reservenrundan Tuff och bra!

 

Reservenrundan årets första deltävling I bilorienterings-SM gick av stapeln I helgen.

Tävlingen var förlagd runt Uppsala och blev en tuff strid för deltagarna. Nästan 300 kontroller efter sden 18,8 mil långa banan. Bäst lyckades paret Haraldsson/Lasse Ellbring som nöjda kunde hämta segerpriser och notera första inteckningarna I de nyuppsatta vandringspriserna.

  Arrangören tvingades  stryka en delsträcka efter protest mot fel I körbeskedet. Detta var dock bara början, deltagarna fick deet betydligt snärjigare framåt mörkningen. Banan gick over Rörken, Eke tegelbruk, Backa grustag, Brunnby och Ullsta, innan det var dags för uppehåll I Jumkil.

Här slutade tävlingen I mellansvenska O-serien, medan SM-banan fortsatte. Redan på publiksträckan vid Rörken Märktes skillnaden mellan elit- och övriga.

Segrarna Haraldsson/Ellbring tog ledningen med endast 1,9 prickar före Haglund/Edwall.

Bilorientering ger varje 6-sekunders förswening, 0,1 prickar. Tiderna är I regel så snävt satta att ingen I princip ska kunna köra prickkfritt.

Haraldsson/Ellbring hade vid uppehållet I Jumkil en ledning på 1,5 prickar före regerande svenska mästarna de sista två åren, Häggbom/Linge.

Och nu började de verkliga svårigheterna. Haraldsson/Ellbging fortsatt I samma takt och efter nio av de från början tretton sträckorna ledde man med 3,6 prickar. Under den tionde sträckan, som senare blev struken, hade dom stora problem och kom lite ur balans. 

Men det rättade till sig, vid sextiden på morgonenkunde paret hämta sina segerpriser.

Paret Haglund/Edwall hade otur och bröt på grund av hopsäckad framvagnefter tre sträckor.

 

Deltagarna var nöjda. 

 


RSS 2.0