SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1984-11-24 Gulfkannan.

1984-11-24 Gulfkannan. Arr. Usala MHS.

Här får resultatlistan tala för sig:
MHF UPPSALA
GULFKANNAN
24/11 1984
RESULTATLISTA

Tavl pr pr.ot
Klass A 10 startande
1. Sture Fredholm / Sten Johansson Tierp 0 1 1
2. Anders Falk / Kurt Westberg Tyresö 0 5 5
3.Tommy Nyman / Karin Jansson Täbyy 0 12 12
4. Gösta Johansson / Roine Johansson .Hagunda 10 4 14
5. Hans CH Eriksson/Göran Johansson N.Hagunda 10 8 18
6. Sölve Eklund / Sören Eklund N.Hagunda 20 2 22
7. Einar Gustavsson / Göran Gustavsson Täby 10 16 26
8. Per Dalgren / Matti Wigren Bandhagen 20 7 27
9. Britt-Marie Ekman / Ingemar Ekman Handen 0 35 35
10. Åke Larsson / Bengt-Erik Engvall Nyköping 10 37 47

Klass B 11 startande
1. Bengt-Åke Jonsson / Staffan Tegelmo Sundbyberg 10 8 18
2. Bengt Svensk / Anders Källström Eskilstuna 10 8 18
3. Christer Holmqvist / Greger Bengtsson Farsta 10 19 29
4. Percy Lindgren-/ Bertil Strandberg N.Hagunda 20 12 32
5. Bermt Olof Öhlin/C G Andersson Rimbo 30 10 40
6. Jan Wallin / Morgan Jansson Åkersberga 20 22 42
7. Ove Ljungström / Peter Sahlgren Åkersberga 20 27 47
8. Kjell Söderqvist / Kenneth Söderqvist Frösåker 40 9 49
9. Roger Holmgren / Bo Sandström Tierp 60 8 68
10. Sture Fängström / Bertil Nygren Sundbyberg 40 43 83
11. Margaretha Schöning / J. Kratka Sollentuna 60 45 105

Klass N 25 startande
1. Sören Eriksson / Bo Hellström Järlåsa 0 0 0
2. Yvonne Eriksson / Lars-Erik Eriksson Säter 0 7 7
3. Sven-Olov Mattsson / KB Svensson Almunge 0 7 7
4. Gunilla Eriksson/Anne-Marie Eriksson Uppsala 0 8 8
5. Lars Norin/Ylva Önnestam Solna 10 12 12
6. Stefan Sund / Jan Sund Uppsala 10 2 122
7. 19 Inger Nygren / Nils-G. Hörnestam Sundbyberg 0 13 13
8. Lars Stenberg / Gunnar Frank Solna 10 12 22
9. Esko Rajamäki' / Markku Rajamäki Västerås 20 2 22
10. Mikael Granath/Stefan Granath Vallentuna 20 15 35
11,.Micael Björklund / Sven Erik Eriksson Vattholma 20 26 46
12. Kurt Eriksson / Roland Ärlig Björklinge 20 31 51
13. Björn Lundkvist / Per Kedvall Märsta 50 6 56
14. Peter Johansson / Gert Eriksson Uppsala 20 39 59
15. Börje Pettersson / Stig Sangnered Frösåker 30 29 59
16. Ingemar Svensson / Lars Nyman Tyresö 30 38 68
17. Roland Ehrson / Per-Erik Wener Handen 50 24 74
18. Jan Södblom / Mattias Pettersson Tierp 30 67 97
19. Lars-R. Persson / K. Johansson Västerås 90 26 116
20. Per Andersson / Inger Öhman Enskede 50 71 121
21. Agneta Liljeblad / Conny Liljeblad Uppl.-Väsby 60 61 121
22. Anders Eriksson / T Gunnarsson Örbyhus 80 58 138
23. Hans Mattsson./ Pär Abrahamsson Björklinge 70 78 158
24. Stellan Eriksson / Reino Eriksson Knutby 110 49 159
25. Mats Andersson / Margareta Eklund Almunge 240 57 297


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1984-1-10 Reservenrundan

1984-1-10 Reservenrundan arr Almunge MK Rasbo MK

Tävlingen var final för mellanssvenska O.serien Och DM för Stockholm.
Det var 40 startande i A-klassen varav enstor del finnländare. Likaså i B-klassen där vi var 50 startande. Vi hade fått startnr.19 så det var väl meningen att vi skulle spååra åt de övriga 70..
Vi bärgade en 5:e plats i B-klassen vilket var 22:a plats totalt av 90.
Vann gjorde Sten Haglund/Lars Edwall på 9,9 prick.
Bästa Haningeekipage blev P-L Andersson/Håkan Whitlock 4:e plats på 13,2 prick-

I MSO-serien kom Anders och jad på en 3:e plats bland B&C-kartläsare Av 48. (Enl.resultatprotokoll)

I pressen stog det_

Lyckad avslutning påO-serien!


BILORIENTERING - Tra¬ditionsenligt avslutades även i år ÖPPNA
MEL¬LANSVENSKA O- SERIEN
med en dagtävling med åtföljande prisutdelningsfest och supé på kvällen. De mycket ru¬tinerade arrangörsklub¬barna Almunge MK och Rasbo MK stod som arran¬görer och hade lyckats loc¬ka årets största svenska startfält. När det sedan dessutom kom närmare 40 finska ekipage till tävling¬en blev tävlingen till en av de största bilorienteringar¬na någonsin i Sverige vad gäller antalet deltagare.
Tävlingen var upplagd som en ty¬pisk dagtävling med fyra rejäla utslagssträckor inom begränsade områden som var helt avstängda för utomstående trafik. Däremel¬lan var det transportsträckor samt tre enklare skyltletnings-sträckor som inte vållade några problem för de flesta. Den första utslagssträckan kördes på ett

stort cementgjuteri, för övrigt samma cementgjuteri som var avslutningssträcka på Almunge/ Rasbos SM-tävling 1982. Det året vann Urban Häggbom/Anders Linge sträckan på cementgjuteriet överlägset och de hade tydligen tempot kvar i kroppen för de tog en övertygande ledning på en halv minut före resterande del av start¬fältet, där bara sekunder skiljde bland de bästa.
De höga tempot kan ha varit en av orsakerna till att Urban och Anders på den andra sträckan tappade hela sin ledning och mer därtill. Sträckan inleddes på en 50 000-delskarta rätt igenom ett nedlagt tegelbruk där man sedan skulle köra på specialkartor. Här fanns tävlingens enda omläggning och den sållade kraftigt bland del¬tagarna. Urban och Anders klarade omläggningen men i det höga tempot böt man kartskiss litet för tidigt och genade över en grusplan i stället för att åka in bakom ett upplag innan man böt karta. Sten Haglund/Lasse Edvall vann sträckan lika överlägset som Urban och Anders vunnit första sträckan.
Ras bo Motorstadion var platsen för den tredje utslagssträckan.
Banläggarne hade tänkt sig att åka på de flesta vägarna inom området men efter den sista vec¬kans ihållande regn hade banan kortats ner något. Nu körde man mest inom depåområdet och på de större vägarna inom banom¬rådet. Ett spektakulärt inslag var körning över en srnörjbrygga, vil¬ket de flesta klarade. Några förare har dock lärt sig att smörj¬bryggor bör passeras utan uppställ. Återigen var Haglund/ Edvall sträcksnabbast. Lars Stah¬re/Lars Göran Palm tappade några minuter på en punktering.
Den sista utslagssträckan, som också var tävlingens publiksträc¬ka, kördes på en nerlagd såg. Massor av vägar, massor av kontroller och en massa publik. Hög stämning, lerstänk, hjul¬spinn och mitt i alltihop en stor rund asfaltplan (som i eftersnac¬ket kallades "rondellen") gav den månghövdade publiken stort utbyte av tävlingen trots det disi¬ga och kyliga vädret. Sträckan gav inga större omkastningar i resultaten. Långväga gästerna Ingemar Sandahl/Ingemar Bern-hed, Mölndals MK, avancerade en placering till den tredje totalt efter att på samtliga sträckor fun¬nits med bland de bästa utan att för den skull på någon sträcka fått in en fullträff.

Korta banan åkte till största delen på allmänna vägar, som för de bästa klarades utan prickbelast¬ning. Publiksträckan, som kördes något avkortad, var korta banans enda egentliga utslagssträcka och hemmaklubbens Gunilla Eriks¬son/Anne-Marie Eriksson hittade snabbast runt och tog därmed hem segern. Näst snabbast var Ingemar Svensson/Lars Nyman, Bromma MS, men de skrev fel på en skylt och hamnade därmed långt ner i listan.
Lagtävlingen dominerades helt av stockholmsklubbarna nu när de båda största Upplands-klubbarna stod som arrangörer. Bromma MS vann deltävlingen och vann också hela Mellansvenska 0-se¬riens lagtävling totalt.
Det hela avslutades i förbrödring¬ens tecken med en stor och mycket lyckad prisutdelningssupk där bland annat det finska Bil-sportförbundets standar överläm¬nades till tävlingsledaren Sören Eklund för de insatser arrangö¬rerna gjort för de många finska deltagarna.

LASSE EDVALL

Långa banan klass A 40 st.:
1. Sten Haglund/Lasse Edvall, Bromma MS, 9,9,
2. Urban Häggbom/Anders Linge. Västerås MS 11,4,
3, Ingemar Sandahl • Ingemar Bernhed, Mölndals MK, 12.9,
4. Per. Lennart Andersson! Håkan Whitiock, Haninge MK, 13.2.
5. Lars Stahre Lars-Göran Palm, Bromma MS, 13,7,
6. Boo Hällqvist./Ove Lindberg, SMK Västerås, 13.9,
7. Kan Ero¬nen/Risto Lehtinen, TUA, 14,3,
8. Pekka Artukkallsmo Ingman, TUA, 14,9
9. Göte Larsson r1rlatti Wigren, Bromma MS, 14,9
10 Jan Lindholm; Kjell Lindberg. SMK Västerås, 15.2,
11. Gunnar Hellman: Bertil Örtenstrand, Haninge MK, 15,8,
12, Tommy Hermundstad 'Karm Jansson, Vai. termins MK, 16.4,
13. Tapio KorpelaiJouko Lehtinen, TUA, 16,5
14. Jarmo Vehka¬koski • Peter Åstrand. UFAK. 16,5
15 Gunnar Blackne: Carl Grevesrnuhl. Almunge MK. Västerås MS, 16,6
16. Erik Sten man/Mats Carlbom Kolsva MS. 16.6

Långa banan klass Övriga (50 st);
1. B Å Jonsson !Staffan Tegelmo, Bomma MS, 19,0 prick,
2. Christina Ringberg/Folke Ring¬berg, Nybro AC, 20,7,
3. Per Axel Gustavs¬son/Nils Göran Ljung. Kolsva MS, 21,9,
4. Morgan Jansson i Stefan Anckarström, Val¬lentuna MK, 23,4,
5. Bengt Svensk/Anders Källström, Haninge MK, 24,7,
6. Sven-Olov Mattsson/Karl-Bertil Svensson, Rasbo MK, 25,0,
7. Birgit Andersson/Carl-Gustav An¬dersson, MK Rirno, 25,5,
8. Lars Norin/Lars Sandström, Bromma MS, 25,8,
9. Bengt-Erik Engvall/Åke Larsson, SMK Nyköping, 27,5,
10. Esko Rajarnäki/Markku Rajarnäki, Västerås MS. 29,8 8 sek,
11. Yvonne Eriks¬son/Lars-Erik Eriksson, Säters MK, 29,8 12 sek,
12. Allan Nyberg/Örjan Axetsson, Djurs¬holms MK, 30,6,
13. Dan Olsson/Mats Åkes¬son, d:o, 31,2,
14. Tomas Kullman/Mikael Schmidt, Täby MK, 31,7,
15 Stefan Persson /Rolf Lindström, Norbergs MC. 32,0,
16. Evert Weastrilm/Gunnar Mil gren, Skepptuna MK/Djurholme MK, 4,3,
17. Ove Ljungström/Pater Sahlberg, Hanine MK. 32,8,
18. Hans Granath!Christer Nälemark. SMK Karlskoga, 34,6,
19. Börje Pettersson/Ken¬neth Södergeist, Östharnmars MK, 34,7,
20. Thomas Hellgren/Jan Wallen, Vallentuna MK, 36.6.

Korta banan (27 st):
1. Gunilla Eriksson An ne-Marie Eriksson, Almunge MK, 1,3
2. Ola Johansson: Björn Carlsson, SMK Västerås, 2,0,
3. Jan-Olov Ellbyi Stephen Undin, Haninge MK, 2,4
4. Henry Nordström Per Florin, Nacka MS, 2,4 4 sek.
5. LO Karlsson Elisabeth Johansson, Almunge MK, 2,6,
6. Peter Bäckström/ Dan Sanden, Rasbo MK, 2,9,
7. inger Nygren /Margaretha Sol-löning, Bromma MS, 3.0.
8. Roger Holm¬gren/ Bo Sandström, SMK Tierp, 3.6,
9. Mats Andersson; Margareta Eklund, Alm unge MK, 4.0
10. Björn Ahlström Ar¬ne Jansson, d:o, 4,0

Lagtävlingen:
1. Bromma MS 38,5,
2. Ha¬ninge MK 48,2,
3. Vallentuna MK 69,9,
4. Västerås MS 88,6,
5. Djursholms MK 89,7,
6. Östergylien RC 166,9.

Slutställning Öppna Mellansvenska 0-serien 1984:
Långa banan Klass A:
1. Sölve Eklund/Sö¬ren Eklund. Rasbo MK, 58 poäng,
2. Sten Haglund/Lasse Edvall, Bromma MS, 58,
3. Urban Häggbom/Anders Unge, Västerås MS, 55.

Klass övriga-.
1. Stefan Sund/ Jan Sund, Almunge MK, 59,
2. Bengt Olov Ohlin/Karl Gustav Andersson, MK Rimo, 56,
3. Bengt Åke Jonsson/Staffan Tegelmo, Bromma MS, 54.

Korta banan:
1. Inger Nygren/Margareta Schäning,Bromma MS,
2. Gunilla Eriksson/Anne Marie Eriksson, Almunge MK, 86,
3. Leif Karlsson/Elisabeth Johansson, Alm¬unge MK, 78;


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1984-10-29 Vikingajakten


1984-10-29 Vikingajakten Täby MK

Här åkte Anders och jag och fick 2,5 prick och hamnade bara på 6:e plats i B-klasse,de två bästa körde på 0 prick. Trodde vi det var svårare och lettade för mycket? I klass A vann P.L Andersson på 0,1 prick.

En tävling att glömma, för lätt


Idrottsbladet refererade:
Delad seger i
Vikingajakten

BILORIENTERING- Täby MK arrangerade lördagen den 27/10 sjätte upplagan av sin Bil-O "Vikinga¬jakten". Tävlingen som även var final i Stock¬holms BF;s B och C-kart-läsarserie gick norr om Vallentuna, i princip i ett varv mellan Lindholmen och Skepptuna. Årets bana var 4. respektive 3,6 mil och bestod av endast O-sträckor. Den korta banan "slapp" vissa leriga bitar och svåra skyltar. På långa banan hade höstens om¬fattande regnande tyvärr förorsakat att vissa god¬bitar, typ vägrätningar, måst utgå och bland annat på grund av detta så åkte två ekipage 0 prick.
De två som delade på segern på långa banan var det SAAB-åkan¬de paret från Säters MK, Yvonne & Lars-Erik Eriksson och Dag Sonesson/Gunnar Ahlgren,
Djursholms MK i en Ford Cortina GT. Intressant nog så är
bägge kartläsarna B-licencierade och de totalvann även över sex A-
ekipage. Marginalerna var dock små och inom fem prick följde tolv andra tävlande.
Den långa banans första sträcka var den svåraste, enskilda vägar, stigar och många kartbyten gjorde att bara fyra ekipage, alla B-kartläsare, var 0-prickiga. För¬utom segrarna. även Morgan Jansson/Stefan Anckarström Vallentuna MK och Esko & Markko Rajamäki, Västerås MS. Andra sträckan, som var gemen¬sam med korta banan, ändrade ej pä något i ledningen då alla fyra i ledningen gick 0 prick. Pa korta banan ledde här Björn Lundqvist/ Per Kedvall, Bromma MS (som seclemera även vann korta banan) pä 0 prick. Efter den tredje sträckan, som bland annat gick på den klassiska rallysträckan Äspesta, var bara tre ekipage {-prickiga då Morgan och Stefan tog 1,9 prick. På korta banan ledde fortfarande Brommaparet på 0 prick med Bertil Lund¬gren/Arne Hägg, Kolsva MS som tvåa på 2,0 prick. Den fjärde sträckan gick söderut mot målet över krokiga och hala grus/as¬taltsvägar med enstaka inhopp vid gårdar. Här dök även den ovanliga OK-angivelsen "OK “klockstapeln”
upp som dock för¬orsakade föga problem då den naturligtvis låg intill en kyrka. På denna sträcka tog bröderna Raja¬mäki 5,1 prick när de letade efter första skylten efter TK:n. Då de,, ej heller hittade denna som emellertid stod helt riktigt, dock efter en björk, föll de långt ned i resultatlistan. Korta banans suveräna LundqvistiKedvall tog sina enda prick på denna fjärde sträcka. Efter tävlingen gurglades det en del om sista kartskissen på fjärde sträckan som uppenbarligen hade fel kartskala, då ingen skriftlig protest inlämnades så uteblev för¬handlingar om sträckans stryk¬ning.
De 44 startande bjöds på en ärlig "skyltletning" som även kan sägas vara en ganska lagom B (¬serietävling. Tävlingen saknade inte svårigheter men ett fel var svårt att köra igen. För ovanlig¬hetens skull fick kartläsarna ett äkta grönsaksblad som grund¬karta, något som inte nog kan re¬kommenderas för debutanter och nybörjare inom sporten.

DAG SONESSON

Klass C (12 startande):
1. Björn Lundqvist/ Per Kedwall, Bromma MS, 1,2,
2. Lars No¬rin/Ylva Onnestam, do, 2,7,
3. Bertil Land¬gren/Arne Hägg. Kolsva MS, 6,6,
4. Conny Liljeblad/Roger Liljeblad, Almunge MK, 8,6.
5. Hans Ekström/Anders Lööv, Haninge MK, 13,1,
6. Hans Redestad/Håkan Ovarnströrn, Djursholms MK, 15,5.

Klass 1) (8 startande):
1. Lennart Åberg/ Ingmar Jansson, Skepptuna MK, 10,2,
2. Nils LangseniTomas Henriksson. do. 27,9,
3. Bengt Bodin/Marie Helgöstam, Vallentu¬na MK, 52,8,
4. Johan Nnrgren/Christer Nordwall. Täby MK, 64,6.

seriebanan:
Klass B (16 startande):
1. Ysnnne Eriksson/Lars Erik Eriksson. Säters MK, 0.
2. Dag Sonesson/Boda Ahlgren, Djursholms MK, 0,
3. Stefan SundiJan Sund. Almunge MK, 0,2,
4. Morgan Jansson/Siejan Anekar¬ström, Vallentuna MK, 1.9,
5. Bengt Olof Öhlin/karl Gustav Andersson, MK Rimo, 2,0,
6. Bengt Svensk/Annders Källström, Ha¬ninge MK, 2,5,
7. Jan Wallen/Peo Wallen, Vallentuna Mk, 3,1,
8. Kjell Bergström/Nils (loran Hornstam, Bromma MS, 4.0.

Klass A startande):
1. Per Lennart Andersson/ Håkan Whitlock, Haninge MK, 0,1.
2. Lars Carlen/Anders Palm, Bromma MS, 0,5,
3. Börje Källström /Göran Lindgren, Haninge MK, 1,0,
4. Greger Bengts¬son/Ingmar Ekman, Haninge MK, 1,8.


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1984-10-12 O-turen

1984-10-12 O-turen Arrangör Djursholms MK/Mälaröarnad´s MK,.

Nu ska vi ut och åka bil-O i Roslagen Anders Och Jag. Vi åker Fortfarande i B-klassen och tur är väl det, För vi kommer på 11:e plats av 21 startande på100 prick. Vad var orsaken? Körde vi fast eller?
Vann totalt gjorde i alla fall Sölve/Sören Eklund på 22,6 prick av 27 startande i klass A.
Bästa Haningeekipage blev Lars Thorgren/åke Frosteman 3:a på 42,7 Prick.

Artikel ur Idrottsbladet. Märk väl det klassiska triket av banläggaren med ”grinden”. Man går alltid på det. Första gången var väl när Åke Vilse i sin bok ”Vilse på vägen” Skrev om Filadelfiatältet med musik och allt som tillhörde, stog tvärs över vägen där man skulle åka. Inne i tältet stog passeren och vägen fortsatte på andra sidan.


Mellansvenska O-serien
Söre och Sölve
Säkrade segern

Bilorientering-När Djursholms MK och Mälaröarnas MK arrangerade näst sista deltävlingen I årets Mellansvenska O-serie fick Sölve och Sören Eklund finna sig i att att vara skyhöga favoriter. Banläggaren Dag Sones¬sen hade knåpat till en fin och relativt svår bana med mycket omläggningsorien¬tering av den gamla typen och inte en enda sträcka av typ grusgrop eller industri¬område. Tävlingen kördes norr om Norrtälje på rela¬tivt lite använda biloriente¬ringsvägar, som höll gan¬ska bra för de totalt 73 startande ekipagen.
Favoriterna Sölve och Sören bör¬jade lite sämre än vanligt och ef¬ter tre sträckor hade de tappat närmare fyra minuter till • Sten Haglund: Lasse Edvall som inled¬de starkt. Urban Häggborn, An¬ders Linge och Lennart Abra¬hamsson!Sören Eriksson började också bra och belade andra- och tredjeplatserna så här långt. De här fyra rutinerade ekipagen bil¬dade en tätgrupp och det var också de som skulle komma att kämpa om tätplatserna ända in på mållinjen.
På den fjärde sträckan blev det stora omkastningar. Sträckan inleddes med flera svåra omläggningar och här var det många som snurrade mycket länge innan de hittade rätt. Sölve och Sören presterade en kanontid samtidigt som det ledande Brommaparet missade en del. Det gjorde att Rasbobröderna gick upp i led¬ningen och sedan höll de den än¬da in i mål. Lennart Abrahams-son Sören Eriksson gjorde en riktig djupdykning och rasade långt ner i listan men kunde tack vare en stark åknine på de sista sträk:korna ta sig in nå en fjärdeplats.
Den sjätte sträckan var tre minu¬ter lång med f yra OK-tavlor och en paserkontroll. Sträckan såg ganska enkel ut på pappret men innehöll massor av knivieheter i verkligheten. Även om de skiljde en hel del i prickbelastning blev det inga stora omkastningar i pla¬ceringarna då start fältet redan här var krattiut utspritt. Det var egentligen bara Tommy
Hermundstad Karin Jansson som ra¬sade rejält. De letade länge efter tavlan v id milstenen men drog till slut den• felaktiga slutsatsen att tavlan var bortplockad och miss¬ade därigenom bade tid och tav¬lan.
Den sjunde sträckan vallade inga större problem och därefter bar det av till den avslutande sträckan inne på Norrtälje norra industri¬område. industriområden brukar ju inte ge några större skillnader i prickbelastning utan man trodde nog att den nuvarande ställningen skulle stå sig. Sölve och Sören ledde med sex minuter till Haglund/ Edvall och de hade i sin tur knappt en minut till Häggbom: Linge. Ytterligare fem ninuter låg Thorgren/Frosteman.

På sista sträckan hände det dock stora saker. Sträckan kördes inte som ett normalt industriområde på en stor karta, utan kördes med flera olika kartor och där var det ett avhopp på 50:000-delskartan som vållade mest problem. Kar¬tan visade två små vägar men verkligheten bestod av en stor as¬faltgata med små avhopp in mel¬lan inhagnade industritomter. Ratt väg var in på en tomt genom en stängd grind och den öppnades av en gömd funktionär med ett rep när man körde anda fram till grinden. När man väl hittat grinden var det inga problem med resten as sträckan. Många hade dock hunnit hitta alla reste¬rande kontroller innan de hittade in genom grinden och kunde efter att ha skrivit in dessa kontroller pa tidkortet åka direkt in i den avslutande tidskontrollen. Hägg-bom: långe gjorde i hetsen dock det fatala misstaget att förväxla t‘ ä kontroller när de skrev in på kortet så den förvarnade tredje¬platseir förbyttes i en betydligt blygsammare placering. Även Sölve och Sören förväxlade tya kontroller men upptäckte det in¬nan de lämnade in tidkortet och hann ändra på kortet.
Genom den här segern gick Sölve och Sören upp i en ointaglig led¬ning i Mellansvenska 0-serien trots att en deltävling återstår. Det blir nu andra- och tredjeplat¬serna som återstår för dc övriga att kämpa om. Chans till dessa placeringar har Stahre/Palm, Thorgren/Frosteman, Haglund/ Edvall och Häggbomilinge om de åker bra på den avslutande

LASSE LASSE EDWALL


Resultat, Långa banan. klass .A 27 startan¬de:
1. Sölve Eklund/Sören Edkund, Rasbo MK. Saab, 22.6,
2. Sten Haglund/Lasse Ed vall, Bromma MS, VW, 27.6,
3. Lars Thorgren/Åke Frosternan. Haninge MK, do, 38.9,
4. Lennart Abrahamsson/Sören Eriks¬son, Almunge MK, Renault, 42.5,
5. Göte Larsson/Matti Wigren, Bromma MS, VW, 43.9,
6. Jörgen Karlsson /Bo Karlsson, Os¬tergyllen RC. -Saab, 45.0,
7. Boo Hällqvist/Ove Lindberg, SMK Västerås, Su¬baru, 46.0,
8. Greger Bengtsson/Ingemar Ekman, Haninge MK, Honda, 47.3,
9. Ingvar Eklund/Anders Karlsson, Almunge MK, Opel, 51.4,
10. Urban Häggbom/Anders Linge. Vasterås MS, Saab, 51.4,
11. Tommy Hermundstad/Karin Jansson, Vallentuna MK, Opel, 53.1,
12. Lars Stahre/Lars Göran Palm. Bromma MS, Saab, 53.5,
13. Gunnar Blackne/Carl Grevesmuhl, Almunge MK /Väs MS, do, 57.2,
14. Erik Stenman Mats Carlbom, Kolsva MS, VW, 57.7,
15, P.L. Andersson/Håkan Whitlock, Haninge MK, do, 58.9.

klass iivriga (25 startande):
1. B.O. Ohlin/C¬G Andersson, MK Rimo. Saab, 65.8,
2. Ste¬fan Sund/Jan Sund, Almunge MK, VW, 74.1,
3. Urban Mårtensson/Eva Boström. Haninge MK. Opel. 74.4,
4. Bertil Lundgren/Arne Hägg, Kolsva MS, VW, 79.6,
5. Gun¬nar Hellman/Christine Holmqvist, Haninge MK,, do. 81.0,
6. Bengt Åke Jonsson /Stfan Tegelmo, Bromma MS, Ford, 83.1,
7. S-0 Mattsson/B Svenson, Rasbo MK, Volvo, 83.7,
8. Yvonne Eriksson/Lars Erik Eriksson, Säters MK, Saab. 95,3,
9. Per Wallen/Jan Wallen, Vallentuna MK, Opel, 97.3,
10, Kjell Bergström/Nils Göran Hörnstan, Bromma MS, Saab, 99.8.

Korta Banan:
1. Roger Holmgren i Bo Sandström. SMK Tierp, Opel, 14.3,
2. Efwa Andersson/ Birgitta Jetvin, Vallentuna MK, VW. 18,4,
3. Conny Liljeblad/ Roger Lilje¬blad, Almunge MK, Saab, 23.4,
4. Lars No¬rin i Ylva Onnestarn, Bromma MS, VW, 24.7,
5. Kjell Soderqvist/Kenneth Söderqvist, Öst¬nammars MK, Saab, 29.7,
6. Ingemar Svensson/Lars Nyman, Bromma MS, do, 38.7.

RSS 2.0