SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-08-22,”Kräftsvängen”

1986-08-22,”Kräftsvängen”, arr. Vara MK.

Här gasade vi in på en 9:e plars med 60,6 prick, för Anders var i slag,på så sätt blev vi och bäst ii klubben. Totalt vann Sten Haglund/Lars Edwall Bromma MS på21,0 prick.

Idrottsbladet skriver:

Edwall myste refter segern I “krääftsvängen”


BIL-0 - Juniorlandslags-medlemmen P-G Axels¬son har allt lärt sig en hel del hur dagens bilorien¬tering skall vara, säger Lasse Edvall och myser.
Kartklipp, ekonomiska kartor och såväl passer- som oriente-ringskontroller utspridda lite hur som helst. Precis som vi arrangenr i mellansvenska.
Och man förstår Lasses kom¬mentar. För han kunde efter de sex 0-sträckorna gå segrande ur Vara MK:s "Kräftsvängen" till¬sammans med Sten Haglund. Detta sedan de helt och hållet av¬gjort det hela på tredje etappen, ett snurr vid ett flygfält, där brom¬maparet var sex minuter snabba¬re än Hans Eriksson/Sören Ek¬lund, Rasbo.
Tävlingen var en typisk mellans¬vensk 0-tävling och de gästande förarna trivdes verkligen. Allt me¬dan de Skaraborgska ekipagen hade en del svårigheter. Men de börjar alltmer lära sig knepen. Vara MK med P-G Axelsson i spetsen hade gjort en fin tävling där samtliga sex 0-tapper gav prickar, även om ett och annat ekipage åkte någon sträcka på
0 prickar.

Striden om segern kom inte oväntat att stå emellan de två ruti¬nerade paren från Stockholm/Uppland Haglund/Edvall och Eriksson/Eklund. De två var rätt jämna fram till tredje sträck¬an. Här fick Edvall till det 100 pro-centigt och utklassade alla and¬ra. Det innebar endast 3,0 prickar medan Sören hade det något svårare. Åkte på hela 9,2 prick. Därmed hjälpte det inte att Eriks¬son/Eklund tog in något på de tre sista 0-etapperna. 1 mål skilde det 4,9 prickar till Haglund/Ed¬valls fördel. Trea slutade Björn Lövgren/Roger Persson, Skene MS, som är det enda västsvenska 0-paret som hänger med de mellansvenska elitåkarna. De var en¬dast al prickar efter tvåan Ras-boparet Eriksson/Eklund.
Även i B-klassen blev det mel¬lansvenskt i topp. De båda Kotsva-ekipagen Dan/Ola Carlsson och Per-Axel Gustafs¬son/Nils-Göran Ljung tog 1:a re¬spektive 2:a plats. Fatköpingspa¬ret Örjan Josefsson/Jan Svensson hade häng på dem. En felskriven tavla blev parets fall då de åkte på 10 minuters tillägg Slutade nu trea.

För övrigt blev det stort manfall i B-klassen. Många nådde inte målet p.g.a. överskriden och flera gav upp när ett par sträckor åter¬stod. Så här behövs mera träning.
Nämnas bör även ett par C-ekipage som åkte !ånga banan. Per och Ulf Andersson, Almhults MK, åkte runt på 45.8 prickar och det är bättre än vad B-segraren hade och många av A-ekipagen. Även Åke och Mikael Andersson. Laxå, gjorde en fin runda på 70,9 prickar.
Även i C- och D-klassen, som kör¬de korta banan blev det mycket prickar fast de åkte större delen på stora allmänna vägar. Här vål- • lade de ekonomiska kartorna en hel del problem. Bengt Johans¬son, bosatt i Vara, såg ut som en segrare med 37,8 i körtid. Men så hade han skrivit fel på en tavla och rasade ned till en femte plats där f.d rallycrossfäraren Christer Strand skötte ratten. Vann gjorde nu Ingemar Klasson och Kenth Andersson, Götene. De fem förs¬ta ekipagen i C-klassen hade hel¬gen innan varit på en träning¬skurs på Falköpings Motorsta¬dion vad det gällde kartklipp i alla dess former och skyltarnas olika placeringar. Kanske en väl använd lördageftermiddag etter re¬sultatet att döma.

MORGAN BJÖRK

A-kartläsare (11 st):
1 Sten Haglund/Lasse Edvall, Bromma MS. 21.0.
2. Hans Eriks¬son/Sören Eklund. Rasbo MK. 25,9.
3. Bjorn Lövgren/Roger Pehrson. Skene MS. 29.0.
4. Dan Lirjenclahl/Henr-k Killing, Mölndals MK, 36.6.
5 Lennart Abrahamsson/Sören Eriksson. Almunge MK. 37.6.
6 Kjell Kjell. neriMorgan Björk, Falköpings Mit, 43.5.
7 Rolf Owemyr/Lennart Sandstedt. Götene MK. 44.6.
8 Jan och Per Wilhelmsson. Mölndals MK. 52.6.

B-kartläsare (14 st):
1 Dan och Ola Carls¬son. Kolsva MS. 49.0
2. Per-Axel Gustafs¬son/Nils-Göran Ljung. do. 72.1,
3. Örjan Jo¬sefsson/Jan Svensson_ Falköpings MK. 81,0.
4. Bengt Bostrom/Sven Sundström. Kullings MS. 93.0.
5. Anders och 011e Säävy. Skara MK, 96.9,
6. Lars Johansson/Åke Gustavsson, Hjo MK. 123,9.

C- och D-kartläsare (5 st):
1 Per och Ull An¬dersson, AlmhuMs MK. 45.8.
2. Åke och Mi¬kael Andersson, Laxå MK, 70.9.
3. Staffan Segergren/Ronny Carlsson. Mönsterås MK, 124.6.

C-kartläsare (14 st) korta banan:
1. Inge¬mar Klasson/Kenth Andersson, Götene MK, 39.1.
2. Roger Hallenberg/Curt Borg. do. 42.2.
3. Conny Persson/Anders Larsson, Hjo MK. 42,8.
4. Sture Bergstrand/Eva Jo¬hansson, Skövde MK. 47.5.
5. Christer Strand/Bengt Johansson. Mölndals MK. 47.8.
6. Bo och Tore Johannesson. Dals MK. 53.7,
7. Karl-Erik EnkssontBilly Axelsson. Skövde K, 71.0

D-kartläsare (5 st):
1. Per Johansson/Ulf Nilsson, Kinds MK, 39,8,
2. Christer Johans. son/Eva Einarsson. SMK Trollhättan. 42,8.
3. Inger och Lars-Ivar Karlsson. Kolsva MS. 43,5

SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-06-13 ”Guttstasnurren”

1986-06-13 ”Guttstasnurren”, arr. Kolsva MS”.

Den här gången är Anders upptagenså jag lyckas få med hans bror Göran i Högerstolen.
Göran är C-kartis så vi kommer på 10:e plats i klass B+C på 64,9 prick vilket står sig bra då det blir tvåa i C-klass.
Totalvinnare blir Sten Haglund/Lars Edwall Bromma MS på18,6 prick. Vår bästa Haningepar blir Lars Thorgren/Åke Frosteman 15:e på 35,5 prick.


Idrottsbladet refererar:

Strävsamt par segrade.

BIL-O-“Guttstasnurren” som var wett bidrag till mellansvenska O-serienblev en tuff, rolig och jämn histori
, där det strävsamma paret Sten Haglund/Lasse Edwall utgick med segern
Trots att de nu bara tävlar sporadiskt.

Banan som hade start och mål i Arboga innehöll 8 mil
O sträckor av vilka samtliga utom den inledande industritomten
kördes söder om E3:an ner mot Hjälmaren och upp igen.
Ingen klarade sig under 1,7 prick runt induslritimten, men i gengäld var det fyra ekipage som delade bästa tid: Sölve och Sören Eklund, Stefan och Jan Sund, Lars Thorgren/Åke Frosteman samt Tomas Kull-man/Mikael Schmidt.
Efter att bara ha korsat E3:an startade den tuffaste sträckan av samtliga. Man körde ett långt avsnitt på befintliga och obe¬fintliga stigar, där det fanns gott om bildödande stenar. Sträckan blev inte kantad av några vrak, men något senare föll flera ifrån med inslagna tråg, brustna växellådor och liknande, så antagligen inled¬des nerbrytningen här. Hade liknande bitar ingått i ett rally, så hade det blivit ramaskrin, men 0-folket är härdat och näs¬tan uteslutande glada nunor syntes vid målet.
Sträcka 2 togs hem av Hag¬lund/Ekvall med liten margi¬nal, men den var ändå tillräck¬lig för att de skulle ta täten och sedan aldrig släppa den mer. De vann nämligen även sträcka 3, tappade ett par mi¬nuter på sträcka 5, körde nollp¬rickigt tillsammans med Lars Stahre/Lars-Göran Palm och Urban Häggbom/Anders Linge på sträcka. Trots felkörning vid sista kontrollen vann Hag¬lund/edvall även sista sträck¬an. Hur de åkte på sträcka 4 tår vi aldrig veta, för en B-kartläsare protesterade bort sträckan, då han upptäckt att en angivelse saknades.
Segrarna kostade faktiskt på sig transportprickar för "vård" av bil, men hade ändå dryga tre minuters marginal till Stah¬re/Palm. vars Golf var en aning plattare undertill än den varit vid start.
Bröderna Eklund låg tvåa fram till den femte sträckan, där de inledde en kräftgång som slu¬tade att de missade andraplat¬sen med 0,1 prick. Strax efter följde Häggbom/Linge vars Saab denna gången stod rycken.
Av de fyra juniorlandslagseki¬pagen inledde som nämnts Kullman/Schmidt bäst, men vid målgång var Lars Norin/Yl¬va Önnestam en hel kvart före och dessutom knappa segrare
I B/C/D-klasserna tack vare en fin spurt på sträckan.

Arrangörerna hade lagt ner ett jättejobb på banan och veckan innan tvingats stryka en sträcka, när deras fyrhjulsdriv na traktor körde fast och fick bärgats. Man hade även försökt plocka bort de värsta stenarna och när inte det gick målat dem vita.
Undertecknad var även inbju¬den att köra en föråkarbil, en bra preparerad V4:a som stod rycken, även om man var lite tveksam när kartläsaren att man skulle svänga rakt ut i naturen, där det inte fanns till¬stymmelse till väg, men det var för det mesta rätt. Jag gör gär¬na om bedriften bara jag slip¬per läsa kartan, för då får dom nog gå skallgång i skogen efteråt.

CLAES UDDGREN

A-kartläsare (34 st):
1. Sten Hag¬lund/Lasse Edvall, Bromma MS. 18,6.
2. Lars Stahre/Lars-Göran Palm. d:o, 22.0.
3. Sölva och Sören Eklund. Ras¬bo MK, 22.1,
4. Urban Häggbom/An¬dars L inge, Västerås MS, 23,0.
5. Sture Fredholm/Sten Johansson, .SMK Ti erp/Rasbo MK. 25,2.
6. Roland Fri¬berg/Anders Grandin, Almunge MK, 26.6.
7 Wolfgang Adamsky/Arne Jo¬hansson. SMK Karlskoga, 26,9 (17 sek).
8. Tommy Hermundstad/Karin Jansson, Vallentuna MK, 26,9.
9, Jör¬gen och Bo Karlsson, OstergyIlens RC, 29.4,
10. Lennart Friberg/Per Grandin, Almunge MK. 33,0. (14 sek).
11. Stefan och Jan Sund. d:o, 33,0. (18 sek).
12. Boo Hällgvist/Ove Lindberg, SMK Väs¬terås. 33.6,
13. Gösta och Roine Jo¬hansson, Rasbo MK, 33.9,
14. Anders Falk/Kurt VVestberg, Bromma MS. 35.2.
15. Lars Thorgren/Åke Frosta-man. Haninge MK. 35.5.

B-kartläsare (21 st):
1. Lars Nonn/Ylva Önnestam, Bromma MS, 31.4.
2. Rolf och Jan-Olov Karlsson, SMK Arboga. 57.2.
3. Peter Eklund/Per Andersson. Haninge MK, 58,6.
4. Lennart Magnus¬son/Per-Gunnar Axelsson, Vara MK. 61.3,
5. Percy Lindgren/Bertil Strand¬berg. Rasbo MK, 62,6,
6. Per-Ove och Jan Wallen. Vallentuna MK, 63.1.
7. An¬ders Sjöstrand/Hans Hillgren. Väste¬rås MS,64.6.

C-kartläsare (4 st):
1. Carl-Erik Be¬rg/Bertil Adolfsson, Ostergyllens F1C, 57,2,
2. Bengt Svensk/Göran Källst¬röm, Haninge MK, 64,9.

D-kartläsare (1 st):
1. Åke och Mikael Andersson. Laxå MK, 32,2.

C-kartläsare korta banan (9 st):
1. Yngve Berglund/Lars Stenberg, Brom¬ma MS, 13,6,
2. Mats Karlsson/Tony Gustavsson. SMK Arboga, 24,8,
3. Mi¬kael Björklund/Sven-Erik Eriksson, Rasbo MK, 27,1,
4. Tord Söderberg/Åke Sjöholm. SAMS, 31,3,
5. Hannele Sir¬tott/Håkan Kinnestrand, Haninge MK; 35.0,
6. Mats och Ulla Eriksson, Täby MK, 38,2.

D-kartläsare, korta banan (4 st):
1. Per BranasfLOtta Larsson, Bromma MS, 39.6,
2. Roland Söder/Ingemar Sve¬den, Skepptuna MK. 40,4.

Klubblag: 1. Bromma MS, 72,0.
2. Rasbo MK, 81.2,
3: Almunge MK, 92,6,


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-06-0Runsnurren

1986-06-0Runsnurren”, arr. Västerås MS-

Även om dom inte var så många, så brukar dom slå oss. Men det finns potens i Anders kartläsning, vilket kommer att visa sig i framtiden. Vi vinner på 8,2 prick.

Reportage ur Idrottsbladet:

Var fanns alla ekipage?

BIL-0 - Västerås MS bil-0 "Runsnurren" freda¬gen den 6 juni gällde både det egna distriktets DM och Stockholms, vilket borde ha borgat tör ett bra startfält, men icke. Det kom futtiga 18 ekipage till start.
Vi misstänker att Haninges A-kartläsare Anders Källström är den som åkt flest tävlingar i år och trä¬ning ger färdighet heter det ju, så Anders kom till¬sammans med sin förare Bengt Svensk ut som et¬ta i ett ganska jämnt fält.
Den första av de fem 0-sträckorna var inte svårare
än att alla utom fyra ekipage körde prickfritt. Sedan blev det knepigare för den första PK:n på and ra sträckan hade slängts bort av någon illvillig person och detta måste man ju snabbt inse och fort¬sätta, för tävlingsledningen medgav bara ett tidsavdrag av tre minuter för den saknade skytten. Tio ekipage undslapp därmed prick, däribland ett som inte klarade den första sträckan.
De resterande tre sträckorna var inte fullt så enkla och inga flera nollor noterades. Svensk/Källström klarade sig bäst med klubbkompisarna Leif Möl¬ler/Bosse Bergman strax efter.
så de två slutsträckorna var SMK Västerås Boo
Hällberg/Ove Lindberg outstanding och i ren tid var de i mål bara 0,1 prick efter Svensk/Käliström, men Lindberg hade en tavelmiss och med 10 straffminuter föll de långt ner varför Möller/Berg¬man återtog sin andraplats.
Även tredje plats gick till Haninge MK genom Lars Thorgren/Åke Frasteman. Alla tre stochoimsbilar¬na låg inom 1,5 prick. På fjärde plats återfanns far och son Jan och Roger Lindholm från SMK Väste¬rås. De missade tredjeplatsen med 0,2 prick.

C.U.

A-kartläsare (5 st):
1. Bengt Svensk/Anders Källström, Haninge MK. 8.2.
2. Leif Möller/Bo Bergman. d:o. 9.4.
3. Lars Thorgrengke Frosternan. d:o. 9.7.
4. Per-Lennart Andersson/Håkan Whillock. cl-d, 11.8.
5, Boo Hallgvist/Ove Lindberg. SMK Västerås, 18.3.

B-kartläsare (6 st):
1 Jan och Roger Lindholm. SMK Västerås. 9,9.
2. Eva Johansson/Morgan Jansson. Vallentuna MK, 15.4.
3. Ove Ljungström/Kenneth Lannermo. Haninge MK, 17.8,
4. Per-Axel Gustavsson/Göran Ljung. Kolsva MS. 22.6.
5. Rolf och Jan-Olov Karlsson. SMK Arboga. 28.1.
6. Bo Sjoberg/Nils Andersson. Katrineholms MK, 28,2.

C-kartläsare (4 st):
1. Lena och Göran Kallström, Haninge MK. 16,6.
2. Asa öhrman/Stefan Jansson. Västerås MS, 19.
3. 3 Ove och Leif Jansson, Skepptuna MK. 121.1.
4. Anders Sjöman/An¬ders Pettersson. Kolsva MS, 122.4

D-kartläsare (3 st):
1. Hans Werneholrn/Gustav Alm, Bromma MS. 25.6.
2. Kerstin och Daniel Ljung. Kolsva MS. 101,1.


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-05-31 O-visst,

1986-05-31 O-visst, arr. Östergyllen RC.

Här får Anders och jag Nöja oss med en 19:e plats med 147,4 prick, (Nöja o nöja?) Men det blev många prick för alla, vinnarna Sten Haglund/Lasse Edwall tog 70,8 prick. Bäst i Haninge bar Lars Thorgren/Åke Frosteman tia med 102,1 prick.BIL-O-Östergyllen RC har införlivat lite Norrköpings-folk i sin tävlingsledning och en av dem, Anders Eriksson stod som ban¬läggere för klubbens-O-tävling "0-visst" ingående i MSO. Anders "släpade hem hela. gänget till Åby strax norr om Norrköping, varifrån han lagt en svår och krävande tävling, som gillades högt av de mest rutinerade, men kanske inte lika mycket av övriga. Prickarna rasade nu över de 72 deltagarna och flera som kom

Vem skulle nu vinna detta Mandomsprov om inte Tommy Her mundstad/Karin Jansson, vilka ju redan i höstas inledde en lång rad framgången De vann dock med endast 0,6 pricks marginal till de återförenade strävsamma paren Sten Haglund/Lasse Edvall och bröderna Sölve och Sören Eklund.
Åtta 0-sträckor fanns utlagda längs åttamilastråket som drog västerut mol Finspångshållet och besöktegrustag, där det ju all¬tid är &Ort att härleda vägarna från gamla kantor
Till TK20 kom Almunges Lennart AbrahamssontSören Eriksson i knapp ledning före Stene Haglund/Lasse Edvåll. Totalt sett låg Herm undstad/Jansson långt bak, men i tid var de bara knappt tre minuter efter.
Andra sträckan fram till TK41 hade ett annat Almunge-ekipage 1 topp, nämligen Gunnar Blackne/Carl Grevesrnuhl. På kuppen . gick detta par upp i delad ledning med SMK Västerås-paret Bo Hällqvist/Ovelindberg:Almunges Kennart Fri berg/Per Grandin var trea, Brommas Lars Stahre/Lars-Göran Palm fyra, bröderna gidund femma och Hermundstad/JanSson redan uppe på sjätte plats, medan de två ledarekipagen fallt tillbaks något.
Tredje 0-sträckan hade bröderna Eriksson i topp, vilket innebar att de avancerade fram till andra plats bakom ensamt ledande liäliqvist/Lindberg, Friberg/Grandin var trea och Blackne/Grevesnul fyra, medan Hermundstad/Jansson nu var uppe på
femte plats.
Fjärde 0-sträckan innehöll den kanske knepigaste passagen. PK77 var så fiffigt sedan exempelvis Haglund/Edvall villade Om¬kring [20 minuter bara för denna tavlas skull. Suveränt bäst klarade sig här tidigare kö paret Matti Wigren/Gunnar "Boda" Ahlg¬ren. De gick från "ingenstans" direkt upp i ledning i och med att de hämtade in tio minuter eller mer på täten, Herm undstad/Jans¬son var femte par över sträckan och det räckte tör att de nu skulle ligga tvåa bakom VVigren/Ahlgren. -
Resterande fyra sträckor vanns alla av Haglund/Edvall, vilka ju mer eller mindre bytt plats med Wigren/Ahtgren efter TK79. Ledarparet hämtades sakta in av Hennundstad/JansSon, vilka gick i topp Mer sjätte sträckan fram till TK120.
De närmaste sträckorna gick mindre bra för Wigren/Ahlgren, så de rasade stadigt bakåt igen för att gå i mål som nia totalt. Bröder¬na Eklund följde i Hermundstad/Janssons kölvatten fram till and¬raplatsen, men hela tiden plockade Haglund/Edvall in.minuter och på sista sträckan gick Edvall så bra att han passerade Ekkin- - darna och kom in blott 0,6 prick bakom segrandaTomtny/Karin, Bröderna hade skaffat sig en transportminut längs vägen också men den innebar ingen förändring.
Tidsmässigt tågAbrahamsson/Eriksson också bra Med i toppen, men en missad tavla innebar att de med nöd och näppe grejade fjärdeplatsen före Hällovist/Lindberg.
Urban Häggbom/Anders Linge bröt än en gång med sin bil, vil¬ken väl kanske börjar bli sliten. Brommas Göran Kamrin/Urban Jansson tappade bakaxeln och tvingades bryta, medan deras klubbkompisar Per Björk/Per Kedvall åkte nerför en brant och kom sedan inte upp igen.
B-klasSen- togs hem av Brommas juniorlandslagsmedlemmar Lafs Norin/Ylva önnestam, men en ännu bättre inSats gjorde C ekipaget Per Wolde/Göran Källström från Haninge ekipaget Åke och Mikael Andersson från Laxå. Mindre äri-en •
nut skilde de två sistnämnda åt samtidigt som de slog Norin/
stam med 1 runda tal 19-minuter. Det kan även framhållas a bdfanten. Mikael Andersson bara är 14 år garnmal, fliorlandalaget?
Av D-ekipagen körde en kortare bana. Här vann Brommas C. re Yngve BergItinclitars Stenberg.

A-kartläsare (30 at)-
1. Tommy Hermundstad/Karin Jans Vallentuna MK, 70,2
2. Sten Haglund/lsse Edvall, Bromma MS, 70,8
3 Sälve och Sörn –Rasbo MK, 72,3:
4,Lenhart Abrahamsson/Sören Erilcssort, Almunge MK; 82;7,
5. Bo Hällkvist/Ove Lindberg Västerås MS 84,4,
6. Anders Falk/Kurt Westbergn Bromma MS 84,5
7 Sture Fredholm/Sten Johansson, S141411eip/flasbo MK, 88,4,
8. Lennart Friberg//Per Grandin, Almunge MK, 97,1,
9. Matti Wigren/Gunnar Ahtgsam MS/Okurshofifist114, 1011
10. Lars Thorgren/Åke Frosteman, Haninge MK, 102,1
11. Lars Stahre/Lars-Göran Palm, BrorrunaMS, 1044 12. –
12. Roland FribergAlmunge MK 113,4
13. Bo och Leif Jonsson,, Vallentuna MK 114,

B-kartläsare (24 st):
1. Lars Nerin/Ylva önnesteirn, Bromma MS, 137,6, .
2. Per Axel Gustavsson/Nils Göran Ljung-, Kolsva MS, 143,8,
3. Wolfgang AdarnakylChrister Nälemark Karlskoga MK 173,6
4. Dan och Ola Cartsson, kolsva MS, 145,

C-kartläsare
1. Par wo/de/Göran Källström. Hanerge MK 121,9
2, Mikael Cederlid/Rolf Svend', Nadka MS. .1i3.6.


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-05-31 O-visst,

1986-05-31 O-visst, arr. Östergyllen RC.

Här får Anders och jag Nöja oss med en 19:e plats med 147,4 prick, (Nöja o nöja?) Men det blev många prick för alla, vinnarna Sten Haglund/Lasse Edwall tog 70,8 prick. Bäst i Haninge bar Lars Thorgren/Åke Frosteman tia med 102,1 prick.


RSS 2.0