SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-899 KM 1979

I KM åkte jag och Ronny  de flesta tävlingarna ihop, av dessa har jag inte haft tillgång till alla tävlingsresultat eller datum.

 

Slutresultat     1979 års klubbmästerskap i Bilorientering

 

Pl

Förare

Pl

Kartläsare

1

2

3

4

5

6

7

8

Tot

Poäng

1

P-L Andersson

 

 

15

7

15

13

 

13

15

15

93

73

 

 

1

Håkan Whitlock

15

7

15

 

 

13

15

15

80

73

2

Lars Thorgren

2

Åke Frosteman

13

15

9

15

8

15

13

11

99

71

3

Ingemar Ekman

3

Ulf Hedlund

11

9

13

11

15

11

 

 

70

61

4

Bengt Svensk

 

 

5

13

6

9

11

8

11

13

76

57

 

 

4

Ronny Hedlund

5

13

6

9

11

8

 

 

47

47

5

Leif Möller

5

Bo Bergman

7

11

7

8

9

 

 

 

42

42

6

Per-Åke Jansson

6

Lars-Erik Åhman

6

5

11

7

6

7

 

7

49

38

 

 

7

Lars Nord

 

 

 

13

 

 

11

13

37

37

7

Börje Källström

8

Göran Lindfgren

8

6

5

5

5

 

7

8

43

34

8

Lennart Andersson

9

Jan-Åke Lundin

9

3

8

 

 

6

 

 

26

26

9

Gunnar Hellman

10

Bertil Örtenstrand

 

8

 

 

7

 

 

9

24

24

10

Michel Denize

11

Bo Eklund

 

 

 

 

13

9

 

 

22

22

 

Ingående tävlingar

  1. Katrineholms MK
  2. Västerås MS
  3. Kolsva MS
  4. Rasbo MK
  5. Bromma MS
  6. SMK Västerås
  7. SMK Nyköping

 


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-899 Mellansvenska O-serien 1977, 78, 79

 

Här scannar jag in resultaten från mellansvenska O-serien 1977-78-79. Som man ser blir det olika placeringaar mellan förare och kartläsare beroende på att man skiftat under åren. Här tar jag bara med de 30 främsta av varje.

 

Själv åkte jag tre tävlingar med Ronny Hedlund sedan  tre   med Lars Nord samt resten med någon annan.

 

 

SERIESAMMANSTÄLLNING   MELLANSVENSKA 0-SERIEN

 

Sammanräknade poäng från ant. Tävlingar 1977-78-79 totalt 8st-

Alltså Ju mer man åker och bättre placering desto högre  totalpoäng.

 

Förare

Klubb

Tot

Sölve Eklund

RMK

160

Hans Rickardsson

SMKV

125

Per-Lennart Andersson

HMK

105

HMK

HMK

128

Sten Haglund

BMS

99

Urban Häggbom

VMS

99

Wolfgang Adamsky

SMKK

92

Gösta Johansson

RMK

84

Ingemar Ekman

HMK

73

Bengt Svensk

HMK

70

Lennart Abrahamsson

EMK

68

Lennart Warnecke

SMKN

67

Roland Karlsson

KMK

63

 

Lars Westin

BMS

62

 

Kjell Carlsson

LMK

61

 

Ingvar Eklund

AMK

60

 

Anders Selin

VMS

54

 

Jan Lindholm

SMKV

53

 

Tord Lindberg

VMS

53

 

Anders Falk

BMS

52

 

Jörgen Pettersson

RMK

50

 

Anders Ellner

SKK

48

 

Leif Möller                

HMK

48

 

Claes-Göran Lindblad

KMS

446

 

Sune Hillström

HMK

40

 

Morgan Jansson

VMK

39

 

Per-Åke Jansson

HMK

37

 

Lars-Erik Larsson

SMKV

33

 

Börje Källström

HMK

33

 

 

 

 

 

Kartläsare

 

 

 

Sören Eklund

RMK

160

 

Kjel  Lindberg

SMKV

125

 

Åke Frosteman

HMK

100

 

Lasse Edwall

BMS

99

 

Anders Linge

VMS

99

 

Arne Johansson

SMKK

92

 

Carl                 Grewesmyhl

VMS

87

 

Håkan Whitlock

HMK

86

 

Kurt Westberg

BMS

78

 

Ulf Hedlund

HMK

73

 

Lars-Erik Karlsson

SMKN

67

 

Roine Johansson

RMK

66

 

Rolf Malmqvist

KMK

63

 

Christer Grunder

BMS

62

 

Åke Andersson

SMKK

61

 

Anders Karlsson

AMK

60

 

Bertil         Dahlin

VMS

54

 

? Forsgren               

SMKV

53

 

Lars Nord

HMK

53

 

Sten Johansson

RMK

50

 

Bernth Axtelius

SMKK

48

 

Ove Lindberg

SMKV

48

 

Bo Bergman

HMK

48

 

Mats Carlbom

KMS

46

 

Urban Jansson

BMS

44

 

Bo Jörnemark

MG´HFÖ

40

 

Lars-Erik Åhman

GHMK

37

 

Gunnar Munktelius

VMS

36

 

 Ronny Hedlund

HMK

36

 

Matti          Wigren

FMK

34

 

                 

 

 

 


SVENSKEENS Bil-O minnen 1960-89 1979-11 23 SMK Nyköpin

1979-11 23 SMK Nyköpin:s O-tävl. Ostkanten,mellansvenska O-serien, DM för Stocholms BF.

 

Lasse Nord och jag srog på startplatsen någonstans kring Nyköping. Kommer inte ihåg, saknar dessa uppgifter. Resultatlistan säger att vi kom på 2:a plats i klassen av 15 och på 21,5 prick och 5:a totalt av 52. 

 

Och här ett scannat tidninsreferat:

 

När SMK Nyköping ar¬rangerade seriefinal för Ostkan¬ten och Mellansvenska 0-serien kom tävlingen att bli något av ett mästarmöte. Där Sten Hag lund/Lars Edwall, Bromma MS avgick med totalsegern, även om de inte hade minsta antalet. tidsprick. Det hade Wolfgang Adamsky/Arne Johansson,

SMK Karlskoga, vilka tagit BMW:n till heders igen efter ett försök att åka Opel i Västerås förra helgen. Adamsky/Johans¬son fick nu nöja sig med tredje¬platsen efter 10 prick för felskri¬ven kod på en PK. Därför kom även Sören o Sölve Eklund, Ras¬bo MK före i resultatlistan. På tävlingens korta bana segrade Rigwor von Mecklenburg/Sören Olsson, Katrineholms MK, som därmed samlade tävlingens högsta seriepoäng, tack vare att de deltagit i båda serierna.

Att tävlingen skulle genom¬föras var ovisst ända in i det sista efter allt regnande i tävlings¬området. Nu tog man i tävlings¬ledningen chansen, och fick ett arrangemang som var snudd på en helt perfekt tävling. Med Roland Pettersson och Bengt-Erik

, EngWall som ansvariga för tävlingsbanan vilka hade nedlagt ett enonit arbete. Tävlingsba¬nan var c:a tio mil totalt vilken rymde ett 20-tal skisser i olika skalor, detta på RUTAD KOR¬ORDER, vilket satte myror un¬der många kartläsarhjälinar, Trots att Bilsportförbundet tagit bort tvånget om hjälm i bil-0. När man sedan åtar sig att ar¬rangera för två serier får man också ett svettigt detagarantal.

 

Resultatlista från SMK Nyköping 0 tävl.Ostkanten.

1. Sten Haglund/Lars Edvall, Brom ma MS,

2. Sölve Eklund/Sören Eklund, Rasbo MK,

3. Wolfgang Achunsky/Arne Johansson, -SMK Karlskoga,

4. Urban IligsbotafAtoters Linge, Västerås MS,

5. Per-L Andersson/Hakan Withlock, Haninge MK.

Långa banan, klass i (15 st):

1. Ola Sol-heim/Gunnar Bernhardsson. -Linköpings MS,

2. Bengt Svensk/Lars Nord. Haninge MK,

3. Ixo- natt Abrahamsson/Bertil Dahlin, VåsteriiiMS,

4. , Börje Kjållström/Göran Lindgren, Haninge-MK;

5. Anders Sehlin/Gunnar Munktelius, Västerås MS. - -

Långa banan, tgm C (IT st):

I. Ingvar Ek- lund/Anders Karlsson, AlmlInge MK,

2. Jörgen Pettersson/Sten Johansson, Rad» MK,

3. Jörgen Karlsson/Bo Karlsson, Linköpings MS,

4. Göran Ljung/Ingvar Chtistianssort< Kolsva MS,

5. Nils-0Sallermo/Anders Eriksion, Norrköpings MK

Korta banan, klam C lg st):

1. Rigmor von Mecklenburg/Soren Ohlsson, Katrineholms MK,

2.Per Dahlgren/Kurt Andersson, Bromma MS,•-•

3. Lennart Klingvall/Karl-E Magnusson, Västerås `MS,

4. Bo Milton/Lennart Lindgren, Västerås MS,

5. Stefan Eldh/Olof Atterförs, SMK östgö¬ta.

Korta banan, klass D (16 SO:

1. 2gn-0 Gus-tavsson/Lars Berlin, SMK Ostgöta,

2. Lennart Josefsson/Bengt Karlsson, SMK Motala,

3. Rune 'Fröberg/Bo Erixon, SMK Nyköping,

4. Bertil Bjärbom/Lars Kariss, SMK östgöta,

5. Mikael .Helga/Peter Jeirud, Linköpings

 

 Nu tar datorn semester c:a 14 dar, sen återkommeer vi

Bengt Svensk 

 


RSS 2.0