GOD HJUL

God Jul alla bil-O fans

Bengt Svensk

SVENSKENS Bil-O minnen 1960-89. 1988-?-? MHF-RM ”Letälvsrundan”

1988-?-? MHF-RM ”Letälvsrundan” i Degerfors..Varken i inbjudan eller resultatlista har man orkat skriva ut datumet!!!!

Dags åka riksmästerskap i MHF. Anders och jag åker fortfarande det här året på Anders B-licens, Vi tar en tredje plats i klassen 69,9 prick, vilket skulle motsvara en elte plats i A-klassen. Bröderna Holmgren Ippsala tog titeln 1988 på 27 prick.

1988-08-27 ”Reservenrundan

v1988-08-27 ”Reservenrundan” arr. Almunge MK/ ?Rasbo MK

Anders och jag ger oss inte det är ju så kul attt åka Bil-O.
Början går bra, men sen strular det till sig. Men tydligen väntar framgångarna, eller så är konkurenterna bättre. Vi kommer ”Som vanligt” på 11:e plats med 39,1 prick. Medans P-L och Håkan blir bäst i Haninge, wen 5:e plats med 25,7 prick. Totalt vinner B-klassparet Jan och Roger Lindholm, SMK Västerås, 17,5 prick-

Bred marginalFör Lindholms

BIL-O - Almunge MK/ Rasbo MK:s gemensam¬ma bilorientering "Reservenrundan" kördes i år i nordligaste Uppland med Tobo som centra-lort. Detta inverkade inte på familjen Lindholm från Västerås, som efter halva tävlingen gick upp i topp för att stanna där och vinna med nästan två minuter till Tommy Hermundstad/Karin
Jansson.
Tävlingen innehöll 7 0-sträckor på sammanlagt 6 mil och 169 kontroller med enbart 15 km transport att vila hjärnan på.
Fram till TK18, första sträckans mål, åkte Haninges Lars Thorg¬ren/Carl Grevesmuhl och Ken¬neth Karlsson/Daniel Andersson från Skepptuna/Rimo bäst. Ett annatHaningepar,Bengt Svensk/Anders Källström lade sig på tredje plats. Först på delad åttondeplats återfanns far/son Jan och Roger Lindholm medan Hermundstad/Jansson fick en ännu trögare start.
Lindholm åkte ännu sämre på andra 0-sträckan och såg där¬med långtifrån ut att ha med tätst¬riden att göra. Karlsson/ Anders¬son var nu ensamma snabbast med bröderna Dan och Ola Carlsson tätt efter. Däremot bör¬jade Svensk/Källström rasa bakåt.

RÄTT SPÅR
Tredje sträckan innehöll hela 45
tavlor och kontroller. Här fick fa¬miljen Lindholm det rätta spårva¬let från början och tog en klar sträckseger, som gjorde att de började avancera framåt till fem¬te plats. Nya ledare var så dags Brommas Lars Carlen/Anders Palm men Karlsson/Andersson och Hermundstad/ Jansson låg tätt efter.
Fjärde sträckan klarades prickf¬ritt av alla toppekipage, så någon ändring skedde inte förrän fram till TK130. Denna sträcka var den verkliga stötestenen och endast två ekipage Lindholm/Lindholm och Håkan Backlund/Per Back¬lund från Haninge tog mindre än 10 minuters prickar. Det blev följ¬aktligen omkastningar och Västerås-familjen gick direkt upp i toppen före Carlen/Palm, Her¬mundstad/Jansson, Thorgren IGrevesmuhl samt Karlsson/An¬dersson.
På näst sista sträckan triumfera¬de Karin Jansson och förde där¬med upp sitt ekipage till andra plats före CarlenlPalm och Karls¬son/Andersson. Thorgren/Gre¬vesmuhi fick däremot stanna och meka, då de fick el-fel på bilen. Det tog drygt 10 minuter att fixa, så de rasade ner till 14:e plats. Den sista sträckan klarades prickfritt av alla utom ett fåtal eki¬page, så ställningen stod sig till mål.
Den korta banan innehäll de två första 0-sträckorna från den långa banan samt den sista lätta biten. Bo och Robert Glimmerud från Skepptuna var delad etta på första sträckan och vann ensam¬ma de båda andra varav den sis¬ta på noll prick.

C.U.

Reservenrundan
Almunge MK/Rasbo MK,
27/8
A-kartläsare (15 st):
1. Tommy Hermunds¬tad/Karin Jansson, Vallentuna MK, 19,4,
2. Lars Carien/Anders Palm, Bromma MS, 21,2,
3. Kenneth Karlsson/Daniel Anders¬son, Skepptuna MK/MK Rimo, 22,9,
4. Dan och Ola Carlsson, Kolsva MS, 23,1,
5. Per-Lennart Andersson/Håkan Whitlock, Ha¬n inge MK, 25,7,
6. Göran Kamrin/Urban Jansson, Bromma MS, 26,6,
7. Eva Johans¬son/tars-Göran Palm, Vallentuna MK/Bromma MS, 29,8,
8. Anders Falk/Kurt Westberg, Harvinge MK, 31,6,
9. Lars Thorg¬ren/Carl Grevesmuhl, d:o, 32,3.

Et/B-kartläsare (16 st):
1. Jan och Roger Lindholm, SMK Västerås, 17,5,
2. Kenneth LannermolPer Andersson, Haninge MK, 23,8,
3. Björn Heligren/Jan Wallenallentu¬na MK, 27,9,
4. Håkan och Per Backlund, Haninge MK, 28,4.
5. Per Woldel Göran Källström, d:o, 29.3
6. Lars Bergman/Arne Hägg, Kolsva MS, 33,6,
7. Henry Nord¬ström/Per Florin, 40.9.

C/D-kartläsare, korta banan (14 st):
1. Bo och Robert Gli m inerud, Skepptuna MK,
2. Willy Eriksson/Kent Edin, Almunge MK, 11,5,
3. Leif Larsson/Klas-Göran Karlsson, MK RImo/Skepptuna MK, 16,0,
4. Lotta Berggrenahord Andersson, Skepptuna MK, 22,7,
5. Lasse och Johan Lindqvist, 32,5,
6. Göte Brodin/Roger Andersson, Skepptuna HK, 32,7.

Sedelag:
1. Bromma MS. 77,6.
2. Haninge MK, 77,9,
3. HK Rima, 117,7.

SVENSKENS Bil-O minnen 1960-89. 1988-08-20 MHF ”Ullerudsnatta

1988-08-20 MHF ”Ullerudsnatta” arr- Ulleeryds MHF

Efter att ha åkt ”Bävernatta” på Fredagen, övernattade vi i en campingstuga i Bäverlande. För att på lördagwen åka:

MHF som ingår i MSM Anders och jag harvar ju fortfarande i B-klass när det gäller MHF, så här kommer vi trea på totalt 51,3 prick med en missad tavla. Bäst i Haninge blev A-klassarna Lars Thorgren/Carl Grevesmul tvåa på 23,7 prick och inga tavelmiss.Totalt vann far &son Åke/Mikael Andersson 16,1 prick

Så här tyckte Håkan i kluggtidningen:

Vilken lördag?

På lördagen var det dags för MSM. Det var en be¬drövlig historia som det väl egentligen kan pratas mycket om. Något resultat finns inte heller från den tävlingen. Några sträckor skulle nog strykas, många tveksamheter i körbeskedet, fel på väder¬strecksangivelser, skyltar som saknas, andra som stod bakochfram, snittfarter på 60 km/tim. Allt detta trots att det fanns något som kallades överdomare. Obegripligt.
nu efter Kenneth / Per som inte tog någon prick alls. Vi fick 0,6 och Per / Göran 1,6. Det gjorde att Kenneth / Per vann KM-delen med Per / Gö¬ran 0,6 prick efter. Anders / Kurt gick om Bengt / Anders så dom knep tredjeplatsen med 0,1 prick, Leif / Bo bör¬jade en stark upphämtning här. De tog 0,9 på den här sträckan och fortsatte sedan efter mellanuppehållet att åka fort. Fram till uppehållet låg de på ca 45:e plats med 26.2 prick. Med lite kaffe och en stunds vila fortsatte de i ett rasande tempo. De var total¬sjua på andra etappen. Det gjorde att de klättrade upp till en total 16:e plats i resultat¬listan. En mycket stark in¬sats. (Det är väl synd att KM inte gällde hela banan)'
Efter dessa två tävlingar leder jag och PL fortfarande KM i den bakhjusdrivna klassen.

Och så här skrev tidnigen:

BIL-O - Dagen efter Fors¬haga MCs Bävernatta var det redan dags för ytterli¬gare Bil-O i Värmland. MHFs Mellansvenska mästerskap kördes näm¬ligen den 20 aug med tävlingscentrum i Älvsbacka. Arrangörsklubb var Ullerud och banche¬fen Jan Österberg figure¬rade även i fredagstäv-!ingen.
Två olika banor fanns att tillgå, dels mästerskapsbanan på ca 10 mil och dels en kortare variant på a 9 mil. När slutresultatlistan räknats fram visade det sig att 1988 års Mellansvenska mästare, på intet sätt oväntat, kom att heta Åke och Mikael Andersson från Svartå. Åke och Mikael har under hela säsongen visat att de står på tröskeln till den allra yppersta eliten.
Något större startfält samlade märkligt nog inte årets MSM. Knappt 30 bilar, startade. Framför allt är det i de lägre klasserna som vakanserna finns.

LÄTT BÖRJAN
Banläggaren Jan Österberg ha¬de, trots att det handlade om MHF-Bil-O, valt att dela upp ba¬nan i orienteringssträckor och däremellan rena transportsträckor. Första 0-sträckan, en ca 15 km lång bit som i huvudsak be¬stod av OK-plock. ströks sedan körbeskedet innehållit ticIssum¬meringsfel. Nu kom detta inte att inverka på placeringarna. sträck¬an var så lätt att alla åkte prickfritt.
Andra sträckan runt Mölnbo var mer varierad, OK-plock, ett par vägval och en och annan vägrätning gjorde att prickarna började komma, faktiskt alltifrån 0 till 20 prick i A-klassen.

31 KONTROLLER
Efter fikapaus i MHF-gården i De-je skulle det bli än mer orientering. Första sträckan efter uppe¬hållet innehöll 31 kontroller som skulle tas på 12 min. Det klarade ingen. Sträckan bestod dels av kartskisser över ett par industriområden och dels kartskisser över ett skogsparti med rikt vägnät.
Bäst åkte Sölve och Sören Eklund som tog 0,3 pr före Sture Fredholm/Sten Johansson på 2,8 pr. Hans Ch Eriksson/Roine Jo-hansson åkte fort 0,4 pric, men tappade ytterligare 10 prick på en missad PK.
Efter transport norr ut ca 15 km från Deja var det dags för tävling¬ens kortaste och intensivaste sträcka. 800 m skulle köras på 2 min och 9 PK skulle hittas. Områ¬det där en 5000-dels kartskiss var ritad bestod av tallskog runt en liten badplats. Tätt mellan vägarna och ibland lite svårt att av¬göra vad som var väg och inte gjorde att det blev prick. Sträck¬segern delades mellan Eriks¬son/Johansson och Fredholm/ Johansson som båda tog 1,2 pr.

AVGÖRANDE
Sista sträckan kördes inne på Bäverlands område. 50 mm regn tävlingsdygnet samt SBF¬tävlingen på delvis samma vägar kvällen före gjorde att sträckan fick komponeras om sedan ban¬läggaren själv satt sig fast vid skyltutsättningen. Nu blev det en halvtimmes väntan för de tävlande medan sträckan ändrades. Kanske var det detta som stresade
upp elitgänget? Eller var det kanske ovanan att åka med onumrerade kontroller som gjor¬de det? Ty sällan har det missats så mycket på relativt enkla kontroller!
Inför denna slutsträcka hade Ek¬fundbröderna ledningen på 2,8 prick före Fredholm/Johansson på 4,3 och Åke och Mikael An¬dersson på 4,9 prick. Inget av top¬pekipagen fick med sig samtliga -kontroller vilket är notabelt. Bäst blev därför C-klassekipaget An¬ders Malmberg/Claes Nideborn från Gävle som tog 8,0 prick.

Slutsummeringen ger att Åke och Mikael Andersson vann på 16,1 prick före Lars Thorgren/ Carl Gresmöhl på 23,7 och säkra B-klassarna Michael och Mattias Holmgren på 24,1.
Korta banan råkade ut för diverse trubbel, bl a delades fel körbe¬sked ut till några ekipage. Endast två sträckor kunde därför räknas med i resultatet. Segern gick till
Magnus Enshede/Patrik Öberg --- från Lundsbrunri tätt före Lars
Erik och Marie Eriksson från Säter.

FOLKE RINGBERG

MSM-banan:
1. Åke Andersson/Mikael An¬dersson. Svartå, 16.1 pr,
2. Lars Thor¬gren/Carl Grevsmuhl, Ekerö, 23.7,
3. Sölve Eklund/Sören Eklund, Alunda, 26,3,
4. Lars GÖran Carlsson/Ove Lindberg, Västerås, 27,7,
5. Hans Ch Eriksson, Moine Johans¬son, Uppsala, 44,6,
6, Per-Lennart Anders¬son/Håkan Whitlock, H anings, 52,8.

Klass B;
1. Michael Holmgren/Maffias Holmgren, Uppsala, 24,1 pr,
2. Kjell Carls¬son/Jan Olov Carlsson, Glanshammar, 48,3,
3. Bengt Svens/Anders Källström, Väs¬terås, 51,3,
4. Anders Lundgren/Jonas Öh¬man. Tun, 72,7.

Klass C:
1. Anders Malmberg/Claes Nide¬barn. Gävle, 49,5,
2, Roll Linder/Christer Berglund, Molkorn, 56,0,
3. Leif Karls¬sorifKlas Göran Karlsson, Rimbo,

Korta banan: Klass C:
1. Magnus Enshe¬de/Patrik Öhrnan, Lundbrunn, 13,9,
2 Lars Erik Eriksson/Marie Eriksson, Säter, 15,9,
3. Tomas Molander/Leif Blomgren, Götene, 20.4,
4. Kent Andersson/Kjell Andersson, do, 29,9.

RSS 2.0