SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1983-11-18 Lassemaja-jakten

1983-11-18 Lassemaja-jakten arr Järfälla MK.


Anders och jag åker och+h samnlar på oss 4,4 pric vilket ger oss 5:e platc totalt av c:a 70 startande. Har bara tunn oläslig datautskrift, så mer får ni inte denna gångSVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1983- 09-24 XXXI Brommapokalen

1983- 09-24 XXXI Brommapokalen arr. Bromma MS
Här kom Anders och jag 8 i klass B-kartläsare med 19 startande, vi fick 119 prick. I A-klass startade 26 varav vi slog 10 stycken. De som vann årets tävling var Urban Häggbom/Anders Linge Västerås MS på 24,7 prick. Och bästa Hanningepolare var Leif Möller/Bo Bergman på 8:e plats med 58,9 prick varav 10 var för en missad tavla.

Här har jag inte mer handligar bara enn oläsbar resultatlistan, men kanse nån läsare kan kommentera.


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1983-09-16 O-turen Bane´rs


1983-09-16 O-turen Bane´rs Runda arr. DjursholmsMK, Mälaröarnas MK

Nu har Anders klassat upp sig till B-kartläsare. Man kunde tydligen göra det under året tväsemot vad jag nämt tidigare. Nu vart det helt plötsligt Svårare att vinna. Men här kom vi alla fall 3:a i B-klass på på 68 prick. Totalt 8:e plats. Total
Totalt Vann P-L/Håkan Så vi tog en andra plats i lag.

Whitlocck vann på Mälaröarna.

Fredagen 16/9 körde Djursholms MIC/Mä¬laröarnas MK den andra deltävlingen i Stockholms BF's B & C- kartläsarserie. För¬utom de 20 B och 11 C/D ekipagen så hade 12 A- ekipage lockats till start. Arrangörerna bjöd på startavgiften för tävlande från dist¬rikt utom Mälardalen och detta hade hör¬sammats av fyra ekipage från Östergötland.
Tävlingen gick längst ute i Mä¬laren på Munsö och Adelsö och började med- fyra sträckor för samtliga ekipage där dock CID ekipage slapp de svåraste bitar¬na.
En "lätt" sträcka tog de tävlan¬de ned till, södra Adelsö där en kartläsarpärs väntade med bl a vägrätningar. Denna sträcka försvårades tyvärr ytterligare då några mopedburna slynglar roade sig med att stjäla skyltar strax efteratt föråkaren passe¬rat.
När sedan färden gick norrut ledde noll prickiga Haningepa¬ret Lasse Thorgren/Åke Froste¬man. En väg längs västra Adel-so tog de tävlande norrut där bl a ett vagnslider passerades utan skylt vilket förbryllade många tävlande och då sista Adelsö-sträckan anträddes led¬de fortfarande Thorgren/Fros¬teman.
Bästa B-ekipage efter Adelsö var solklart Escort-åkande Bengt-Åke Johnsson/Staffan Tegelmo, Bromma MS på 19 prick och de följdes av de suve¬räna tjejerna Efwa Anders¬son/Elisabeth Söderrivist, Val¬lentuna MK på 23,7 prlck. Munsö började tufft med en re¬jäl vägrätning precis framför Munsö skola där start/mål var beläget. Domare, press och täv-lingsledning beskådade roat de tävlandes irrande som inte un-derlättades av att nästa OK, ett torp, hade råkat brinna ned ef¬ter att kartan ritades...
P-L Andersson/H Whitlack ryckte här till m en solklar,
6-minuters ledning över. Paret Jörgen & Bo Karlson och be¬höll denna ledning till målet, i B-klassen höll Jchansson/Te¬gelmo undan för Vallentunatjejarna.
De sistnämda parkerade dock i ett dike 10min uter och precis så stor var 3rcan parets segermarginal.
De pinsamt få startande; :på C-banan hade det Minst Alka dramatiskt. Ledningen byttes av efter varje sträcka mellan Morgan Janssop/Stefan Andersvärd och Hellgren/Jan Vallen´, Bägge Vallentuna MK.

Ankarsvärd ledde dock iväg sin scfafför åt fel håll på Sista och Janne Walle´n tog hem segerrn med Hellgren Rekord-72-a.

Vägarna - höll bra trots,alltför mycket regnandet under veckan
och endast ett ekipage tvjngades bryta efter en dikesvisit utanför tävlingsbanan.

DAG SONESSON

Resultat klass A 12 st.
1. Andersson/H Whitiock. –haninge MK 26,5
2. Erik Stenman Kolsva MS 38,7
3. J Kadeerm/B Karlsson Östergyllen RC, 44 1,
4. G Larsson/M Wigran Bromma MS 41,6
5. R Fiberg/P Grandin Almunge MK 42,0

Klass B 20 st.
1. B-Å Johansson/S Tegelmo Bromma MS 56,6
2. E Andersson/E Söderjkvist Vallentuna MK 67,8
3. B Svensk/A Källström Haninge MK 68,0
4. A Bos/N-G Hörnestam Bromma MS 75,9
5. B Jonsson/L Jonsson Upplands Väsby MK 77,1

Klass C 9 st. en kortare bana.
1. T Hallgren/J Wallin Vallentuna MK 26,2
2. M Jansson/S Ankarström Vallentuna MK 33,6


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1983-?-?1983-?-? femte och sista deltävlingen i nybörjarserien arrangerades av Västerås Ms. Tävlingen startade vid Mellasundet mellan Västerås och Eskilstuna.
Anders och jag vann serien men i denna tävling kom vi utanför andraplatsen.

Så här skriver Idrottsbladet men jag funderar över rubruiken? Kom jag direkt från jobbet? Eller var det så att vi redan klarat av segern innan denna tävling.

NO-seriesegrare i kostym.

I fredags kördes Bil -0 femte och sista deltävlingen i Söder-manlands/Västmanlands ny¬börjarserie i bil-O. Seriesegrare i C-klassen blev-Bengt Svensk/ Anders Källström, Haninge MK, som avslutade med en andra plats i tävlingen.
Debutantklassen togs hem av Lars Nofin/Ylva önnestam, Bromma MS trots att man inel kunde delta i denna sista deltäv¬ling. Bilen hade blivit påkörd bakifrån och därvid även fått fronten skadad. Toppresultat i de tidigare deltävlingarna bor¬gade dock för den ohotade för: staplatsen.
Det var Västerås MS som arra¬ngerade denna sista serietäv¬ling. Starten var förlagd till klubbstugan i Mellansundet och det var 25 ekipAte som ställde upp. Hälften av deltagarna var överkvalificerade A- och B-eki page vilket tyder på att det rå¬der en viss brist på träningstill¬fällen så här års. Träning behövs för att komma igång till NM i Finland resp. Brommas Brommapokal senare i septem¬ber:
De ekipage som tävlingen var avsedd för fick först prova på en rätt så lättsam orientering med omväxlande 50009-del och 10000-del på sträcka 1. Sträckan avslutades på en gård i ska¬la 5400 med lite vågar an välja på. De allra flesta klarade db¬na sträcka utan besvär. Sträcka
2 var lite av transport med in¬lagda Ok. Det end som skapa¬de huvudbry var sista tavlan som var en PK och som var pla cerad på den sista angivelsen före TK. Ett känt knep fört förvilla.
På tredje sträckan började det stressa till sig. Många OK ock dessutom lite vägval ech skis¬ser. Sista sträckan blev helt avörande. Det var en sträckan som till större delen gick på kartskala 1:10000 och där det defs dammade rejält och dessu¬tom var guppigt.
Här var det många som mmissade vid den iklippta 2000-delen.
Bäst klara svårigheten I C-klassen var Rasbo-paret Percy Lindgren/Bertil Sandberg med 5,1 prick före brödraparet Toivo och Harry Aaltonen, Västerås MS på 6,4 prick.
På' tredje plats stagna med 3 prick kom Kurt Westberg/Jeanette Kratka från Bromma. Debu tantsegrarna Dag Sonesson/An¬deo Linden, Djursholm behöv¬de 13,1 pridc på- sig -runt banan och 10 prick till tog det Karl-Erik Rönn/Jari Mik konen, MSK Hammaren. Trea kom långväga gästerna Björn Aaro/ Inger Dackemyr från Östergyl¬len RC.
Seriesegraren i C-klassen gick som nämnts till Haninge-paret Bengt Svensk/Anders Kall¬ström med 53 poäng före Toivo och Harry Aaltonen Västerås MS med 42.
Debutantklassen vanns av Lars Norin/Ylva Nnestain, Brom¬ma MS med 53 poäng. På and¬raplats kom far och Son Jan Lindholm/Roger Lindholm (13 år) SMK Västerås 49 poäng. Aarto Rajakangas var trea bland förarna med 37 poäng medan kartläsare Hans Lid¬holm, SMK Ktingsör, delade andraplatsen med Roger på 49 poäng.
Exempelvis hade Kolsva en hel del duktiga ekipage på sina egna träningstävlingar men när det sedan drog ihdp sig till "riktig" serietävling så sakna¬des majoriteten av dom. Det är tydligt att det krävs myeket mer energi för att Södermanland/ Västmanland skall kunna återta den bil-0 tron som man hade för ett antal år sedan.

AINIS NOR ITIS

RSS 2.0