SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-05-23 Nybörjarserrie

1986-05-23 Nybörjarserrie, arr Västerås MS

Vadå Nybörjarserie? Jo all träning behövs. Vi var två A-klassare och vi körde 0-prick, men dom brukar vara lite svårare.


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-02-15 ”Hoppkoket”


1986-02-15 ”Hoppkoket” , ARR. Vallentuna mk/Täby mk.

Anders och jag får startnummer 18 och åker till besyktningen vid Texaco i Hägernäs, Täby kommun. Resultatet blir att vi kommer 11:a av 30 startande i A-klassen, på 28,4 prick. Vinner totalt gör Sölve/Sören Eklund Rasbo MK på 11,4 prick. Vi vinner blanfd Haningeåkarna med 2 prick före Thorgren/frosteman-

I …idrottsbladet skriver man:
84 ekipage i ”Hoppkoket”

BIL-O - Lördagen den 15 februari samarrangerade Vallentuna MK och
Täby MK "Hopkoket",årets andra deltävling i MSO-serien. Tävlingen som även ingick i DM för Stockholms BF samlade hela 84 0-sugna ekipa¬ge.
Långa banan var lagd på till stor del kända rally- och bil-O vägar där banläggarna lyckats få till en rolig och utslagsgivande tävling. Bröderna Sölve och Sören Ek¬lund tog snabbt kommandot och var i täten hela tävlingen igenom. Redan efter tre sträckor försvann två av favoriterna ur tätstriden. Det var P-L Andersson/Håkan Whitlock, Haninge MK, vars Opel återigen vägrade fungera och de tvingades bryta på fjärde sträckan med trasig topplocks-packning.
Urban Häggbom/Anders Lnge, Västerås MS missade en om¬läggning och fick 5 km extra kör¬ning innan de var tillbaka på rätt väg. De drog på sig ytterligare flera minuters försening genom en miss på den fjärde sträckan och rasade till en slutlig femte placering. Det var för övrigt på den långa och bitvis intensiva fjärde sträckan som bröderna Ek¬lund gick ifrån övriga fältet med 4-5 minuter och säkrade segern. Något överraskande tvåa, bara 0,1
prick efter Eklundarna, iåg efter tre sträckor Boda Ahlgren, Djursholms MK, som denna gång hade Matti Wigren, Brom¬ma MS som chaufför, men mitt på Borresta gärde på fjärde sträck¬an for de av vägen och fick till¬bringa drygt 10 minuter med att klippa loss bilen från ett taggt-rådsstängsel.
På nästa sträckan blandade bå¬da ihop två kontroller och fick därmed 20 prick extra. Så del hjälpte inte att de tog en sträckse¬ger på sista sträckan, de hamna¬de långt ner i resultatet.
Trots ett par ganska grova missar avancerade Sture Fredholm/ Sten Johansson SMK Tierp/Ras¬bo MK, upp till en andra plats som de sedan behöll in i mål. Bengt Svensk/Anders Källström, Haninge MK, hade kört jämnt och fint och låg på en klar fjärde plats efter fyra sträckor, men på den femte och svårorienterade sträckan vid Gävsjö-Lövsättra, hade de stora problem och halka¬de ner till en slutlig 11:e plats.
Lars-Otto CaMn/Anders Palm, Bromma MS, överraskade med en tredje placering totalt, och därmed DM-seger. Anders bror Lars-Göran brukar vara den som vinner brödrafajterna men får nu se upp med sin bror som verkli¬gen är på gång.


B-klassen vanns av Västeråsarna Anders Sjöstrand/Hans Hilgren endast 0,5 prick före nya medlemmarna i Bil-O Junior Team Sverige, Dan och Ola Carls¬son, Kolsva MS. Kolsvabröderna kör bitvis väldigt fort och rätt men ibland går det lite väl fort och kan¬ske det var det som gjorde att de tog hela 9 minuter på väg att hitta en kraftig rätning redan på andra sträckan. C-klassen på linje ba¬nan vanns överlägset av Per Wol-de/Göran Källström, Haninge MK, vilka kom strax efter Dan och Ola i totalresultatet.
På korta banan v ann en riktig ju¬nior, blott 14 åriga Daniel Anders¬son, MK Ri mo, hade lånat pappa C-G:s chaufför Bernt-Olof och de vann med över tre minuter över närmaste konkurrent Ken¬neth Karlsson/Bo Glimmerud från Skepptuna.
Liksom vid ett par tävlingar tidi¬gare denna säsong kördes en sträcka på respektive bana med s k ringade kontroller, och av del¬tagarnas glada miner när de kom i mål verkar detta "urgamla" sätt att köra bil-O vara något som kommer att stanna kvar.

A-kartläsare (30 st):
1. Sölve och Sören Ek¬lund, Rasbo MK, 11,4,
2. Sture Fred¬holm/Sten Johansson, SMK Tierp/Rasbo MK, 17,2,
3. Lars-Otto Carlen/Anders Palm, Bromma MS, 20,1,
4. Lennart Abrahams¬son/Sören Eriksson. Almunge MK, 22,0,
5. Urban HäggbomlAnders Linge, Västerås MS, 23,4,
6. Lennart Friberg/Per Grandin, Almunge MK, 23.8,
7. Gösta och Roine Johansson, Rasbo MK, 23,9,
8 Sten Hag¬lund/Lars-Göran Palm, Bromma MS, 24,6,
9. Jörgen och Bo Karlsson, Östergyllens RC, 25.7,
10. Roland Friberg/Anders Gran¬din, Almunge MK, 26,2,
11. Bengt Svensk/Anders Källström, Haninge MK, 28,4,
12, Lars Thorgren/Ake Frosteman, d:o, 30,4.
13. Björn Lundqvist/Per Kedvall, Brom¬ma MS, 31.5,
14. Boo Hällqvist/Ove Lind¬berg, SMK Västerås, 32,6.

B-kartläsare (22 st):
1. Anders Sjöst¬rand/Hans Hillgren, Västerås MS, 42,0,
2. Dan och Ola Carlsson, Kolsva MS, 42,5,
3. Rolf och Arne Hägg, d:o, 53,4,
4. Jan och Roger Lindholm, SMK Västerås, 54,4,
5. Mi¬kael och Stefan Granath, Rasbo MK, 57,9,
6. Håkan och Per Backlund, Haninge MK, 60,8,
7. Peter EklundlPer Andersson, d:o, 62,0,
8. Hans ErikssonlNils-Göran Ljung, Kolsva MS, 64,0,
9. Nils-Göran Hörnes¬tarn/Bertil Nygren, Bromma MS, 65,4.

C-kartläsare (4 st):
1. Per Wolde/Göran Källström. Haninge MK. 50,2,
2. Hans Re¬destad/Håkan Ovarnström, Djursholms MK, 67,1.

C-kartläsare, korta banan (10 st):
1. Bernt¬Olof Ohlin/Daniel Andersson, MK Rimo,
2. Lennart Åberg/Ingemar Jansson, Skepp¬tuna MK, 10,9,
3. Yngve BerglundlLars Sten¬berg, Bromma MS, 13,0,
4. Roland Ehr¬son/Per-Erik Wener, Haninge MK, 13,2,
5. Willy Ericsson/Kent Edin, Almunge MK 13,5,
6. Michael och Kenny Sund, d:o, 14,0.

D-karlläsare (18 st):
1. Kenneth Karls¬son/Bo Glimmerud, Skepptuna MK, 8.0,
2. Lennart och Per-Åke Olsson, Kolsva MS, 8,2,
3. Roland Söder/Ingemar Svedän, Skepptuna MK, 14,0,
4. Leif Karlsson/Thord Andersson, d:o, 16,8,
5. Kurt Eriksson/Ro¬land Ärlig, Almunge MK, 18,6,
6. Rune Frö¬berg/Bo Erixon, SMK Nyköping, 20,7,
7. Lars Ring/Stellan 'Fehrnström, Djursholms MK, 21,8.

MSO-lag:
1. Rasbo MK, 52,5,
2.Anmunge MK, 72,0,
3. Bromma MS, 76.2,
4. Haninge MK, 96,8,
5. Djursholms MK, 153,4,
6. Kolsva MS. 159,9,
7. Östergyllens RC, 169.00å

SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-01-25 ”Januarijakten”

1986-01-25 ”Januarijakten” arr. Bromma MS.

Anders och jag åker januarijakten kommer 10:a på 8,5 prick. Vinner gör nykomponerade paret Yvonne Eriksson/Karin Jansson, Säters MK/Vallantuna MK på 2,0 prick.
Vi var ensamma från Haninge MK


SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1986-01-11 ”Reservenrundan”

1986-01-11 ”Reservenrundan”, arr. Almunge MK/Rasbo MK

-vi börjar i år med Reservenrundan Anders och Jag, Vi kommer 7:a i A-klassen på på 43,1 prickLars Thorgren/Åke Frosteman blir bäst av Haningegänget tvåa på 28,6 prick, och vinner gör Tommy Hermundstad/Karin Jansson Vallentuna på 24,8 prick.

Så ett tidningsreferat:

Tredje gången gillt

RALLY -I år börjar säsongen ti¬digt för bilorienterarna. Redan lördagen den 1 januari var start för öppna "Mellansvenske 0- serien". Det varApannklubbar¬na Almunge MK/Rasbo MK som stod för arrangemanget med atart och mål i Jumkil, nå¬gon mil väster om Uppsala.
För tredje gången på ett par må¬nader gick segern till Vallentuna-paret Tommy HermundstadtKa¬rin Jansson. Bästa motståndet gav Haninges Lars Thorgren/Åke Frosternan, som ända fram till sista sträckan var tätt i hälarna på den lilla fyrhjutsdrivna Subarun. Banlängden var tio mil varav ba¬ra två mil transport. Sju 0 sträckor ingick och redan på den första tvingades; ett par toppekipage bryta. Det var Urban Häggbom/Aders Linge som.knäckte en bärarm på sin gamla Saab V4. och Per-Lennart Andersson/Hå¬kan Whitlock, vars Golf blev vä¬xellös.
Ledningen togs av Thorg¬ren/Frosteman före Karlskoga¬paret Wolfgang AdamskY/Arne Johansson och Hermunds¬tad/Jansson. Alla tre var inom en minut.
Karin Jansson inledde sedan en serie sträcksegrar och redan ef¬ter andra sträckan var paret uppe på andra plats , men Frosteman kämpade emot bra och, släppte inte tätpositionen förrän till TK134, då de åkt fem sträckor. Femte och sjätte sträckan gick för övrigt över åkermark, där det var knöligt värre, Sedan tövädret 'un¬der julhelgen förstört den utslä¬tande isen. Ytterligare ett par bi lar gick sönder här.
På sjätte sträckan var Adam¬sky/Johansson bäst, 'r ende tåg fortfarande tre minuter efter-Fros¬teman, så med bara en kort kvar var inte dera schanser till förbätt¬ring speciellt stora. Thorg¬ren/Frosternan hade47 prick att plocka, men felkörning gjorde att de istället tappade tre minuter -mer Ande Usla, östergyilen¬bröderna Jörgen. och Bo Karls¬son tog för övrigt hem avslutnin gen och säkrade därigenom fjär¬deplatsen.
Herrnundstad/Jansson hade för¬delen av att åka bakom de övriga-nämnda och hade alltså läget he¬la tiden klart för sig.
Vad beträffar Reservdelstjänsts vandringspris, så var det redan före klart säkrat av Hägg¬bom/Linge, vilka dock aldrig vun¬nit tävlingen. Sten Haglund/Las¬se Edvall låg bäst till för att kom¬ma tvåa, men då Lasse blev sjukskriven för ett igensvullet
öga, blev det ingen start denna gång.
Det blev nu Hermunds¬tad/Jansson, som kom närmast Hägcjbom/Linge.
Bromma-paret Yngve Berg¬lund/Lars Stenberg var heltouts¬tantfing på korta NIOS-banan. De ledde från start till målefter att ha vunnit alle fyra 0-sträckorna. Ritno-teamet Semi-Olof
Öfi¬lin/Daniel Andersson vann ert hård fight om andra plats. Kolsva-bröderna Lennart Och Per-Åke Olsson var bara 0,1 prick sämre men föll till fjärde plats, sedan de fått transportprickar. Flertalet mindre rutinerade ekipage åkte in för tidigt titt första TK:n, dit det var 20 minuterstransporttid, me¬dan man lätt klarade det på halva tiden. Tiominuter för tidigt år godkänt, men alla kollade väl inte detta, utan körde in ännu ti¬dig«.
I lagtävlingen var det stenhårt , mellan Bromma-och Vallentuna. Endast 1,4 prick skilde titr Bromma-gängets fördel.

A-kartläsare (23 st):
1. Tommy Hermunstad/Kann Jansson, Vallentuna ANC, 24,8
2, Lars Thorgren/Åke Frosteman,Haninge MK, 28,6,
3 Wolfgang Adamsky/Arne Jo¬hansson, SMK Karlskoga, 30,1,-
4. Jörgen och Bo Karlsson, Östergyllens RC, 33,2,
6 Lars Stahre/Lars-Göran Palm, Bromma MS, 35,8,
6. Boo Hälgvist/Ove Lindberg, SMK Västerås, 38,5,
7. Bengt Svensk/Anders Källström, Haninge MK, 43,1,
8. Anders Falk/Kurt Westberg, Bromma MS. 43,4,
9.Britt-Marie och Ingemar Ekman, Söder¬törns BOK, 47,9,
10.Håkan Lundell/Arne Gabrielsson, MK Rim°, 48,4.
11. Bengt-Erik Engvall/Roland. Pettersson, SMK Nykö-' ping, 48,8

B-kartläsare(27 /dy
1. Jan och Roger-Lim:b holm, SMKVästerås, 45,4,
2. Tommy Nyman Micael Brobeck, Vallentuna MK, 63,3,
3. Per-Axel Gustafsson/håna/Göran Ljung. Kotsva MS, 61,1,
4. Peter Malmström/Karl¬Bertil Svensson, Rasbo Mk 64,0
5. Inge¬mar och Michael Holmgren, Agnunge 66,0,
6. Stefan Pers.son/Rod Lindström, Va rentuna MK, 66,8,
7. Esko och Markku Raja mäld, Västerås MS, 685
8. Evert. Wes. ström/Leif tarktson, Skepptuna k4K, 70,1,
9-Lars Nona/Ylva Önnestam Bromma MS, 70,7,
10, Kjell och Jan-Dve Karlsson, Kolava MS, 71.8,
11. Hans Gra¬nathiChrister Nittemark, 'SMK Karlskoga,

RSS 2.0