SVENSKEENS Bil-O minnen 1960-89 1979-02-23 Februaeifejden

 

1979-02-23 Februaeifejden, arrangör Bromma MS. Här körde jag och Ronny Opel Ascona. Vi klarade en delad 3:e plats i klassen och 7:a totalt av 74 startande.

Sölv e och Sören Eklund Rasbo MS vann.

 

Men var åkte vi?

 

Resultat

 

Förare/kartläsareklass A                              Klubb                          Prick            

1 A Sölve Eklund/Sören Eklund             Rasbo MK                         5,7

2 A Lars Thorgren/Åke Frosteman          Haninge MK                      6.5

3 A Gunnar Hellman/Bertil Örtenstrand    Haninge MK                      8,6

KLASS B                          

1 B Anders Falk/Kurt Westberg                Bromma MS                      5,0

2 B Lars Westin/Christer Grunder             Bromma MS                      5,5

3 B Hans Ch Eriksson/Bernth Karlsson     Rasbo MK                         8,2

4 B Bengt Svensk/Ronny Hedlund            Haninge MK                      8,2

5 B Per-Åke Jansson/Lars-Erik Åhman     Haninge MK                      8,3

 

 

 


SVENSKEENS Bil-O minnen 1960-89 SM 19978

 

1978 års SM-resultat:

 

1978:        1.Västerås MS, 2.Jämtlands MK

 Förare:

1.Urban Larsson / Lunds AC

2.Urban Häggbom / Västerås MS

3.Wolfgang Adamsky / SMK Karlskoga

 Kartläsare:

1.Björn Kjellberg / Lunds AC

2.Anders Linge / Västerås MS

3.Arne Johansson / SMK Karlskoga

 


SVENSKEENS Bil-O minnen 1960-89

 

1978 Mellansvenska O-serien, där körde Ronny och jag de flesta tävlingingarna :Troligtvis körde jag en mer med nån annan då jag kom på 14:e plats och Ronny på17.

 

Det här året åkte vi Opel Ascona. När den köptes återkommer jag.

 

Klipper ur klubbtidning:

Berömvärda resultat i O:

Mellansvenska O-serien 1978

 

Förare                                         Kartläsare

4:e. Sune Hillström                    5:e Håkan Wihtlock

9:e Lars Thorgren                      10;e Åke Frosteman

14:e Bengt Svensk                    14:e Bertil Örtenstrand

 


SVENSKEENS Bil-O minnen 1960-89 1978 års KM

 

 

 

1978:s KM serie. Körde Ronny Hedlund och jag, Vi deltog även i flera tävlingar.

 

Av resultaten ser vi att äben förekommer byten bland förare och kartläsare.

 

Här saxar jag ur Klubbtidningen:

 

FRÅN ORIENTERINGSSEKTIONEN

 

Hej alla 0-intresserade.

Detta är det sista ni hör av mig före jul. Viktigast är att redovisa det avslutade KM-O  året. KM 1978 blev ett långt KM eftersom vi bytte verksamhetsledare. Vi har utan att stressa hunnit med att köra 10 KM-tävlingar. Dessutom har Det varit ett enkelt år att ha hand om eftersom ingen tävling har blivit inställda eller flyttade.

 

HHär följer slutställningen i KM i O 1978

 

              Kartläsare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Poäng

1 ÅkeFrosteman

15

15

15

11

9

15

4

 

9

15

108

86

2 Håkan •Whitlock

11

11

13

13

13

13

11

 

13

7

105

74

3 Bertil Örtenstrand

6

 

11

15

 

 

5

13

15

 

65

65

4 Göran Lindgren

3

 

8

6

6

11

7

 

11

13

70

58

5 Romny Hedlund

5

9

6

 

11

 

15

 

5

8

59

58

6 Bo Eklund

9

13

9

7

 

 

8

 

8

 

54

54

7 Jan-Åke Lundin

13

7

7

 

 

 

9

 

4

 

4040

 

8 Christer Holmqvist

 

 

 

 

15

 

 

15

3

6

39

39

9 Lars Nord

 

 

 

 

 

 

13

 

6

9

36

36

10 Ulf edlund

7

6

 

8

 

 

3

 

 

11

35

35

 

Fö-rare    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Poäng

1 Lars Thorgren

15

15

15

11

9

15

4

 

9

15

103

86

2 P-L  Andersson

11

11

13

13

13

13

11

 

6

9

100

74

3 Gunnar Hellinan

6

 

11

15

8

 

5

13

15

 

73

68

4 Börje Källström

3

 

3

6

6

11

7

 

11

13

70

5?

5 Bengt Svensk

 

5

9

6

3

11

15

 

5

8

57

57

6 Michel Deniz

9

13

9

7

 

 

8

 

3

 

54

54

7 Lennart Andersson

13

7

7

 

 

 

9

 

4

 

40

40

8 Leif Möller

 

 

 

5

 

7

9

 

7

5

33

33

9 Ingemar Ekman

 

 

 

 

15

 

 

 

 

11

26

26

10 Kalevi Karjalainen

8

13

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21

 

Vi gratulerar vinnarna. 'Bet är alltid skojigt att se nya namn i listans topp. Man kan dock stillsamt undra vad som hänt med Håkan och P-L     i år. Ite en enda15-ooängare. 2id och !5-poängare. Tid och plats för prisutdelning meddelas senare i tidningen.

annars inte  mycket nytt från 0-sektionen. Beklagar den miserabla tävlingen som LMK arrangerade. Den har utgått ur Mellansvenska 0-serinn-oeh kommer troligen att strykas som KM-tävling.


SVENSKEENS Bil-O minnen 1960-89 1978-11-17 sockna runt

 

1978-11-17 Kördessock´na runt i Kolsva Ms regi. Ronny läste åt mig. Totalt startade 58 på långa banan, vi klarade en 15:e plats totalt och 7:a i klassen.

Tävlingen ingick i vårat KM.

 

KOLSVA MOTORSÄLLSKAP

SOCK'NA RUNT Bil-Orientering 78-11-17

RESULTATLISTA

Klassindelning i kartläsarklasser enligt Mellansvenska 0-seriens bestämmelser. A-KARTLÄSARE  (A 10 Startande

 

Förare/Kartläsare

1 A  Sten Haglund/Lars Edvall                    Bromma MS              13,1

2 A Sölve Eklund/ Sören Eklund                Rasbo MK                   16,4

3 B Hans Rickardsson/Kjell Lindberg        SMK Västerås           16,5

4 A Lars Thorgren/Åke Froste man           Haninge MK              17,5

5 A  Wolfgang Adamsky/Arne Johansson SMK Karlskoga        17,7

6 A Eje Nilsson/Marianne Malmkvist          Kils MK                         18,4

7 B Åke Rickardsson/ Ove Lindberg         SMK Västerås           23,0

8  A Roland Karlsson/Rolf Malmkvist         Kils MK                       25,1

 

B-kartläsare

1 A Ove Moström/Bo Källjkvist                   Ludvika Ms               19,8

2 B Gösta Johanssnn/ Roine Johansson  Rasbn MK                 21,1

3 C Gunnar Blackne/ Jan A: riksson          Almunge MK             25,0

4 C Börje Källström/ Göran Lindgren         Haninge MK              27,0

5 B Urban Häggbom/6               . Hillgren   Västerås MS             27,6

6 B Per-Lennart Andersson/ Lars Nord     Haninge MK              28,3

7 B Bengt Svensk/ Ronny Hedlund            Haninge MK              28,5

 

 

 

 

 

1978:s KM serie.

SVENSKEENS Bil-O minnen 1960-89 1978-11-11 KAK-MIXEN Bil-O

 

 

Vad hände hela året fram till november?

 

1978-11-11 KAK-MIXEN Bil-O arr. KAK-Stockholm. Ronny och jag ställde naturligtvis opp. Men så roligt blev det inte: På väg in på en stig, den blev sämre och sämre började likna kärr. Men va nu då? KÖ? Har vi åkt ikapp hela gänget, men inte då, det gick inte att komma fram. Det var för sankr, men det var rätt väg. Alla måste hjälpas åt att ta ossfram ingen fick smita! Efter oss fylldes naturligtvis kön på.

 

Naturligtvis fortsatte strulet senare, Ett fyllo hade parkerat en bil i vägen.

 

Det blev protest skriven, se nedan:

 

 

Wahrendorffsgatan 1 Postadress: Fack, 103 20 Stockholm
Telefon 08-23 88 00 Postgiro 11 63-5 Bankgiro 165-5273 Telegram: AUTOCLUB

 

STUCKHULMSAVDELNINGEN

 

Till deltagarna i KAK/Stockholms bil-O KAK-MIXEN 1978-11-11

 

Vid tävlingen inlämnades en protest av L Edvall m fl, vari krävdes att tävlingen helt skulle ogillas och startavgiften återbetalas, med hänvis­ning till bl a dålig kvalitet hos vägarna. Domarordföranden, Bengt San­delius, hänvisade protesten till SBF för avgörande. SBF konstaterade dock att det var juryns uppgift att avgöra protesten och återförvisade den till Sandelius. benne godkände 1978-12-3D protesten.

KAK/Stcckholm överklagade beslutet till SBF. Efter olika formella turer upptog Bilstyrelsen slutligen ärendet vid sitt sammanträde 79-05-18, var­vid både domarordföranden och tävlingsledaren bereddes tillfälle att ytt­ra sig. Bilstyrelsen beslöt fastställa domarbeslutet att tävlingen ogil­tigförklaras. ben del av startavgiften, som överstiger en expeditionsav­gift av kr 25:-, vilken tillfaller arrangören, skall återbetalas. Bilsty­relsens AU har dessutom vid sammanträde 79-06-14 beslutat tilldela den domare, som utan att meddela arrangör eller domarordförande inte infun­nit sig vid tävlingen en tillrättavisning enligt RF:s stadgar § 85:14.

Bilstyrelsens beslut gäller endast långa banan, varför tävlingen på kor­ta banan kvarstår oförändrad. Resultatlista bifogas till berörda. Del­tagarna på långa banan erhåller via postgiroutbetalningskort återbetalning av resterande del av startavgiften, ursprungligen kr 50:-, varför beloppet blir kr 25:-.

Den person som orättmätigt, och i berusat tillstånd blockerade tävlingen på andra delsträckan genom att placera en bil tvärs över vägen har av ar­rangören anmälts till allmänt åtal för egenmäktigt förfarande, rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik, med berörda markägares godkännande. Beslut i åtalsfrågan är ännu inte meddelat.

Vi beklagar det dröjsmål som uppstått med detta ärendes avslutande, som bl a berott på att undertecknad vistats utomlands. Vi beklagar också att täv­lingen utföll som den gjorde, vilket sannerligen inte var vår avsikt. KAK/Stockholm kommer därför tills vidare att avstå från att arrangera natio­nella bilorienteringstävlingar.


 

Bo Janzon

ordf öran

vlingsledare för KAK-MIXEN 1978

Med vänlig hälsning KAK/STUCKHOLM

Tävlio. skommit en `

 

Slutligen kan sägas att Kungliga automobilklubben KAK aldrig mer arrangerade någon O-tävling. Vad jag vet)

 


RSS 2.0