SVENSKENS Bil-O minnen 1960-89. 1988-08-19 ”Bävernatta”

1988-08-19 ”Bävernatta” arr. Forshaga MS

under 80-talet började det bli populärt att ta fram resultatlistor och liknande på datautskrift. I dag maj 2011 när jag försöker läsa dem, ser bokstäver och siffror ut som massakrerade svartmyror. Det vill säga väldigt svåra att tyda. Hur skall vi här kunna be´vara historien?
Men nu till Bil-o i Värmland, Fredag 19, här kom Anders och jag ”bara” på 14 plats i klass A med 23,4 prick. Bäst i Haninge var Lars Thorgren/Carl Grevesmul på6 plats med 14,8 prick.
Vi kom tvåa i lag efter Rasbo MK. Lars/Carl +P-L/Håkan +Anders/undertecknad.

Håkan kommer först med ett inlägg u klubbtidningen. Därefte
Tidningsreportage:

Ack Värmeland
• du sköna

Vi har nyligen varit i Värm¬land och åkt två tävlingar på 24 timmar. Den första var en MSO. En tämligen blöt och för en del, fastsittande tävling. Vad jag fick reda på var att två sträckor fick strykas vilket gynnade oss en del, men även andra. Någon definitiv resultatlista fanns aldrig tillgänglig så KM-resultaten är prelimi¬nära. Vann gjorde Lasse och Calle Grevesmuhl, vi var tvåa, Bengt och Anders trea, Ken¬neth och Thure fyra , Per Wolde och Göran Källström femma.

Hans-christian och Roine simmade bäst i Bävernatta

BIL-0 - Det var under ab¬solut sämsta tänkbara väderförhållanden 60-ta-let Bil-0-ekipage kom till Forshaga MCs "Bäver-natta". Regn i stora mängder gjorde vissa partier av banan ofram¬komliga och ett viktigt avsnitt fick stryckas bort sedan flera fastnat. Yt¬terligare ett avsnitt fick man plocka bort då det strulade till sig vid en TK.
Upplänningarna Hans Christian ErikssonlRoine Johansson låg dock hela tiden ett litet steg före sina konkurrenter och med yt¬terst få missar klarade man ba¬nan på 7,5 prickar. Det var 2,2 bättre än Degerforsparet Åke och Mikael Andersson.
Banans näst sista avsnitt vållade mest bekymmer, en mängd kontroller skulle hämtas in på kort itid. Sölve och sören Eklund som haft tätkänning innan dess tap¬pade alldeles för mycket tid här och föll ner till en blygsammare placering.
Banans sista delar var för övrigt starkt koncentrerade till området kring fritidsanläggningen Bäver¬land. Forshaga MC med Bit-O-entusiasten Jan Österberg i spet¬sen, vilket alltid haft svårt att få fulltaligt med funktionärer, fick här fin hjälp av ett antal iranier som finns på flyktingförläggning¬en och som med stort intresse stämplade på kontrollerna.
Bland B-kartläsarna var Väste¬råsparet Jan och Roger Lind¬holm i en speciell klass för sig. De körde också in som totalfyra 0,2 prickar efter Bengt Johans¬son/P-G Axelsson, Vara MK.

INGWAR AXELSSON

Bävernatta
Forshaga MC, 0, 19/8
A-kartläsare (19 st):
1. Hans Chr, Eriks¬son/Roine Johansson, Rasbo MK, 7,5,
2. Åke och Mikael Andersson, Degertars RC, 9,7,3,
3. Bengt Johansson/P-G Axelsson, Vara MK, 10.5,
4. Dan Liljendahi/Henrik Kretting, Mölndals MK 12,5,
5, Dan och Ola Carlsson, Kolsva MS, 13,3,
6. Lars Thorgren/Carl Gre¬vesmiihl, Haninge MK 14,8,
7. Tommy Her. mundstad/Karin Jansson, Vallentuna MK, 15,3.
8. Sölve och Sören Eklund, Rasbo MK, 15,9,
9, Tapio Korpela/Jouko Lehtänen, Fin¬land, 16,10,
10. Roll Ovemyr/Lennan Sands¬tedt, Götene MK 16.4

B-kartläsare (11 st):
1. Jan och Roger L'nd¬holm, SMK Västerås, 10,7,
2. Lars Berg¬man/Arne Hägg, Kolsva MS, 25,5,
3. Bernt Eriksson/Göran ljung, do, 35,6,
4. Mikael Lundberg/Lennart Bodin, Skena MS, 35,8,
5. Kjell KartssonlJan-Olov Karlsson, Dager¬fors RC, 36,1,
6. Anders Lundgren/Jonas Öhman, Vara MK, 52,9.

C-kartläsare (4 at):
1, Peter Eriksson/Daniel Ljung, Kolsva MS 23.9,
2. Claes Nide¬bornlAnders Malmberg, SMK Gävle, 25,2.

C-kartläsare, korta bana (15 st):
1. Rolf der/Krister Berglund, Fitipstads MC/Kils MK 18,3,
2. Magnus Ershede/Patrik Öberg, Götene MK, 24,0,
3. Bo och Roland Glimma¬rud, Skepptuna MK, 31,7,
4. Roger Halten¬berg/Kurt Borg, Götene MK, 32,2,
5. Vilty Eriksson/Kent Edin, Almunge MK, 33,5
6. Tomas Molander/Leif Blomgren, Götene MK, 39,8.

D-kartläsare långa bana (1 st):
1. Mikael Larsson/Håkan Stadin, Bromma MS/Fa¬gersta MK, 95,7.

D-kartläsare korta banan (2 st):
1. Lars-Erik och Marie Eriksson, Säters MK, 57,7.

Nybörjarbana (4 st):
1. Morgan och Lennart Svensson, Storfors MK, 42,0,
2. Hans-Göran Jonsson/Peter Andersson, Skara MK, 43,
3, a Morgan Ljungqvist/Ulrika Abra¬hamsson, Götene MK,
4. Per-Ove Persson/Berit Persson, Munkfors MC, 80,9.

SVENSKENS Bil-O minnen 1960-89. 1988-06-11 NM MSO och KM

1988-06-11 NM MSO och KM arr. Kolsva MS.

Det är klart att Anders och jag åker NM-banan som har 80 startande. Och I all den nordiska konk uransen kommer vi på 30 plats med 42,4 prick. Vann här gjorde Urban Häggbom/Anders Linge på 13,1prick. Bäst av haninge blev Leif Möller/Bo Bergman 16 plats med 34,9 prick.
Banan hade också en MSO-del som även gällde KM där kom vi 12:a med 19,9 rick.Där slog Anders Falk/Kurt Westbwerg oss med 0,1 prick och blev bäst I Haninge.

Ur Idrottsbladet:

Häggbom/Linge drog längsta strået

Bil-O-Urban Hägbom/Anders Linge Från Västerås drog det längsta strået i Kolsva MS långa och jobbiga men roliga NM—tävling i Bil-o. De ledde inte någon gång under ”Guttstasnurren”utan gick i topp på allra sista sträckan, då ledde paret Hans,Chrisster Eriksson/Roine Johansson gjorde en ödesdiger miss, vilket gjorde att de rasade till fjärde plats.

Kolsva MS hade lagt ner ett en¬ormt jobb på sin tävling med över ett halvårs förberedelser. Proble¬met var inte att hitta lämpliga vägar, utan att binda ihop alla myri¬ader av skogsstigar till en lämplig bana. Hela 11 0-sträckor ingick, där det var relativt lätt kartläs¬ning. Således åkte toppekipagen prickfritt på inte mindre än sex av dem. Det blev istället en fråga om vem som var minst trött på slutet efter letandet efter de 226 skärmarna längs den 13 mil långa ba¬nan mellan Koisva och Riddarhyttan
Tävlingen inleddes med en snurr runt sponsande Guttsta Brygge¬ris industriområde, där favoritpa¬ret, bröderna Sören och Sölve Eklund hittade skärmarna snabbast. De öppnade med 1,7 prick mot Hans-Christer Eriksson/Roine Johanssons 1.9, medan de två Västerås-ekipagen Urban Häggbom/Anders Linge och Jan Lind¬holm/Roger Lindholm var delad trea på 2,2 prick.
På de två efterföljande sträckorna var alla svenska toppekipage prickfria, men på sträcka fyra började prickarna hagla igen. På en liten smal skogsväg kom ledarparet ifatt ett traktordrag till föld att de inte kunde ta sig förbi på en hel kilometer. Just när de äntligen kunde ta sig förbi den rörliga chikanen, såg Eklundar¬na nästa bit dyka upp, vilket inne-bar att de förlorat cirka 1.40 på krypåkningen. Utan tvekan var det segern som rök här.
Sträckan vanns av far och son Åke och Mikael Andersson med 2,0 prick mot Eriksson/Johans¬sons 2,3. Eklundsbröderna fick 3,4 medan Häggbom/Linge drog på sig 3,3.
På sträcka 5 toppade just Hägg¬bom/Linge med 4,1 mot Eklun¬darnas 4,2. När sedan täten spi¬kade sträcka sex, innebar detta följande ställning vid halvtidsvi¬lan i Näverkärret: 1. Eriksson/Jo¬hansson 8,8, 2. Andersson/ An¬dersson 9,1, 3. Eklund/Eklund 9,3, 4. Häggbom/Linge 9,6, 5. Lindholm/Lindholm 10,8, 6. Risto eronen/Kari Lehtinen 12,9.
Sträcka 7 hade en lite extra besvärlig vägrätning. Det fanns två likadana vägskäl inom ett par hundra meter, vilket var svårt att upptäcka, så PK113 blev knepig att hitta. Sålunda fick det finska toppekipaget Eronen/Lehtinen hela 6,0 prick här, medan far och son Lindholm samlade på sig 7,8. Därmed tog finnarnas landsmän Pekka Kaipanen/Tapio Jouhki över ledningen i den utländska klassen, vilken de för övrigt be¬höll till mål.
På sträcka 8 stod HäggbomlLin¬ge i särklass. Med sina 2,6 pric¬kar här svepte de upp på andra plats bakom Eriksson/ Johåns¬son. Eklund/Eklund låg kvar på tredje plats tack vare att Anders-son/Andersson föll till fjärde. De sistnämnda tog visserligen en
delad sträckseger tillsammans • med Eriksson/ Johansson på hi sträcka 9, men det hjälpte inte upp deras placering. Samtidigt S gjorde Sören Eklund en ny liten sc miss, som medförde backning några hundra meter så nu låg de ek 0,7 prick efter Häggbom/Linge ga med två sträckor kvar att köra.
Nästan alla spikade sträcka 10 och även sträcka 11 klarades av käl de mest alerta. Hit hörde uppen- De hertigen inte Roine Johansson, bar för han glömde bort ett varv som fön skulle köras genom skogen och upptäckte detta försent, så man me drog på sig 4,3 prick i onödan. På Lan kuppen föll paret från första till Klui fjärde plats. i övrigt hölls ordningen mellan de övriga, vilket innebar att Häggbom/Linge segrat efter cirka 6 timmars intensiv kamp. Ett härligt juniväder med sol till klockan tio innebar dock att man aldrig behövde famla i mörker.
En stark spurt av Mölndatsparet Dan Litjendaht/Henrik Krefting gjorde att de tog sig ända fram till femte plats strax före Almunges Lennart Friberg/Per Grandin och Kaipanen Uoihki. På åttonde plats totalt följde B-kattlädareparet Jan och Roger Lindholm med 4,5prick till B-tvåan Per och Ulf Andersson från Älmhult.”Naturligtvis” ingick tävlingen även I MSO-serien, där man dock satte punkt redan vid Näverkärret efter sjätte sträckan-
Ställningen här är ju densamma som halvtidsresultatet med un¬dantag för att de övriga nordiska ekipagen räknas bort. Det vilt sä¬ga, det finska paret Tapio Korpa¬la/Jonko Lehtinen ämnar åka fler MSO-tävlingar och hade fått god¬känt att räkna sin sjundeplats här, Det fanns dock en "riktig" kort bana, som bara körde de fyra första sträckorna. Här vann Skepptunas Bo och Robert Glim¬merud med 3 minuter till Leif _arsson/Klas-Göran Karlsson. Clubblagstävlingen till slut blev ,n fjäder i hatten för finska ÅboSB med Almunge MK god tvåa.

CLAES UDDGREN

RESULTAT
Guttstasnurren
Koisva MS, 11/8
A/B/C-kartläsare:
1. Urban Häggbom/Anders Unge, Västerås MS, 13,1,
2. n och Sötve Eriksson, Rasbo MK, 13,8,
3. Åke och Mikael Andersson, Degerfors I4,6,
4. Hans-Christer Eriksson!Roine Rasbo MK, 16.7,
5. Dan Lilianlennk Mölndals MK, 20,9.
6. Friberg/Per Grandin Almunge MK, '.
7. Jan och Roger Lindholm, SMK Väs-23,1,
8. Per och Uff Andersson, Almunge-1K. 27.6.
9. Anders och Anders Carist Almmunge MK, 34,6,
10. Sten Haglumd Karinrin Jansson, Bromma MS/ Vallentuna MK, 34,8, .
11. Leif Mötler/Bo Bergman, aninge MK, 34,9,
12. Lars Car¬len/Anders Palm, Bromma MS, 36,6,
13 Kenneth Karlsson/Daniel Andersson, Skepptuna MK/MK• Rune, 37,0,
14. Göran Kairtrin/Urban Jansson, Bromma MS, 37,6,
15. Reine Pettersson/Ingemar Lagerstrand, Hjo MK, 39,3,
16. Sture Fredholm/Sten Jo¬hansson, SMK Tierp/Rasbo MK, 41,2,
17. Anders Falk/Kurt Westberg, Haninge MK, 41,9,
18. Bengt Svensk/Anders Källström. d:o, 42,4,
19. Dan och Ola Carlsson, Kotsva MS, 43,7,
20. Kristina och Folke Ringberg, Nybro AC, 43,9.

Utländska klassen:
1. Pekka Kaipanen/Ta pio Jouhki, Finland, 22.8,
2, Rista Ero¬nen/Kari Lehtinen, d:o, 24,8,
3. Tapio Korpe¬ta/Jouko Lehtinen, d:o, 26,5,
4, Eero Weiste! Antti Kivimaa, d:o, 28,7,
5. Hilma' 'Ander¬sen/Henning Friborg, Danmark, 28,7,
6, Pentti Varis/Erkki Laakso, Finland, 30,5,
7. Raimo Tuominen/Pekka Virtanen , d:o, 34,1.
8. Knud Astrup! Jens-Jörgen Lyngaa, Dan¬ark, 354,
9. Yrjö Kurikka/Ari-Pekka Luren, Finland, 37,0,
10. Bent och Jörn Mörup, Dan¬mark, 37,7.

MSO-banan, A-kartläsare:
1. Hans. Christer Eriksson! Roine Johansson, Ras¬bo MK, 8,8,
2. Åke och Mikael Andersson, Degerfors RC, 9,1.
3. Sören och Sören An¬dersson, Rasbo MK, 93,
4. Urban Häggbom/Anders Unge, Västerås MS, 9,6,
5. Len¬nart Friberg/Per Grandin, ~unge. MK, 13,0,
6. Dan Liljendaht/Henrik KreftIng, Mölndals MK. 15.1,
7. Tapio Korpela/Jouko Lehtinen, Åbo SB, 16,6,
8. Lars Carten/An¬ders Palm, Bromma MS, 17,4,
9, Göran Kam rin/Urban Jansson , dlo, 17,6,
10. Anders och Anders Carlsson, Almunge MK, 19,4.

B-kartläsare:
1. Jan och Roger Lindholm, SMK Västerås, 106,
2. Per och Ulf Anders. son, Älmhults MK, 13,4,
3. Leif E. Karls¬son/Roine Andersson, Skepptuna MK, 16,3,
4. Kenneth Lannermo/Per Andersson, Ha-finge MK, 18,7,
5. Per Wolde/Göran ~st¬röm, d:o, 17,3.

C-kartläsare:
1. Per-Olof Gustavsson/Sven¬Erik Fredriksson, SMK Eksjö/Tranås MS. 19,6,
2. Reine Pettersson/ Ingemar Lagerst¬rand, Hjo MK, 22.6. 9
3. Christer och Håkan Jönsson Asarums MS 80,7.

Korta banan, C-kartläsare.
1. Bo och Roobert Glimmerud, Skepptuna MK, 11,7,
2. Leif Larsson/Klas-Göran Karlsson, MK Rt¬rna/Skepptuna MK, 14,7,
3. Stefan och Lars-Olov Pettersson, Kotsva MS, 22,6,
4. Tord Söderberg/Åke Siäholm, SAMS, 25,9,
5. Hå¬kan Lindgren/Henrik Pettersson, Rasbo

D-kartläsare:
1. Göte Brodin/Roger An¬rsson, Skepptuna MK, 20,6,
2. Lars-Erik h Marie Eriksson, Säters MK, 21,6.
3. Joe¬1 Lindback/Anders Leijon, Bromma MS. 3.

Håkan Whitlock skriver i klubbtidningen ”Hasplåten”:

Kolsva - NM
Nästa tävling att ta sig an var Kolsvas NM-tävling . Eftersom vi vill gå ut löst och spara oss till hösten var vi anmälda till MSO-banan. Det var den som gällde i KM. De som åkte långa banan startade före oss, så det fanns gott om spår at' följa.
Första sträckan gick på Guttsta bryggeris område. Där har vi åkt förr men det hjälpte inte nu. Av klubbens ekipage kom vi på fjärde plats med 4,1 prick. Bröderna Eklund tog 1,7 så vi har en bit kvar till toppen, eller är vi kanske på väg därifrån.
Andra sträckan bar iväg bort i skogen. Vi missade att nolla trippen i ett vägskäl och när det började svänga fram och tillbaka blev det svårt att hålla reda på om vi åkte rätt eller
.inte. Naturligtvis vände vi till¬baka en bit men då det verk¬ade stämma hyfsat vände vi igen och hittade passeren ca 100 meter efter det ställe där vi vände första gången. (Det är inte ett dugg irriterande). Vid en gård längre bort var kart¬bilden lite suddig, (jag skyller på det), så där åkte vi runt gården i stället för över gårds¬planen. Passeren därefter stod ca en kilometer bort i en grus¬grop och vägen dit var bara två hjulsåpår. Naturligtvis mötte vi några stycken på tillbakavägen. Sådant tar tid. •
Jag har hittat sex stycken av alla tävlande som hade längre tid än vi. I KM ligger vi nu sist. Leder gör Lasse och Gre¬ven på 3,8 före Bengt / An¬ders på 4,2 och Kenneth / Per på 4,3 och Per / Göran på 4,4. Själva har vi 11,3. En viss skillnad.
Sträckan därpå var vi sämst neth / Per bara tog 3,3 vilket
igen. Vi fick 9,0 medan Kennet gör att de går upp i ledningen
före Per / Göran och Bengt / Anders. Lasse / Greven som
ledde före denna sträcka hal¬kar ner till fjärde plats. Ny¬komlingarna i klubben Anders Falk och Kurt Westberg ligger trea.
Nu börjar vi komma igån. Vi kommer tvåa i KM på den femte sträckan med 7,1 me¬dan Lasse / Greven fick 6,7. Leder gör nu Per / Göran på 15,4 före Anders / Kurt på 18,5. En sträcka kvar på KM-banan. Här var det skogsåka på ganska bra stigar så det gick fort och bra. Det gällde att hålla reda på vägskälen. Åter kom vi tvåa på sträckan


SVENSKENS Bil-O minnen 1960-89. 1988-06-10 “Sockna runt”

1988-06-10 “Sockna runt” Kolsva MS.

En träningstävling inför NM dagen efter. Anders och jag kom på 32.a plaats på 6,6 prick
av Av c:a 50 startande. Därav slank två B-kartläsare in före oss. Hoppas det går battre I morgon.

Idrottsbladet skrev:

Brödraseger I genrep

Bil-O Dagen innan den stora NM-tävlingen I Bil-o bjöd Kolsva MS på en liten kort uppmjukningstävling, vilken mest var till för att de utländska deltagarna skulle kunna sätta sig in I hur bil-O körs I Kolsvatrakten. I det mycket kontinentala startfältet segrade dock bröderna Sölve och Sören Eklund.

Den 4 mil långa banan som gick rakt söder om Kolsva innehöll ba¬ra 52 kontroller fördelat på fem sträckor. Nästan alla klarade den första och sista sträckan prickfritt.
Efter andra sträckan ledde en¬samma det danska ekipaget Hil¬mar Andersen/Henning Friborg med 0,1 prick. De blev inte långli¬vade här, då de rasade bakåt re¬dan på tredje sträckan.
Nu var det finnarna Kari Hintikka/Harri Homanen, som bade Succål fi för Acxm Av de tio första åkte nio på Acxordäcket.
vann sträcka 3 samt tog teaning¬en totalt med 0,1 tillgodo på Söl-ve/Sören. Samma sak hände igen. Ledarparet gjorde bort sig lite grann, minuterna rann och de föll långt ner. De tungt vägande (tillsammans) bröderna Eklund vann sedan sträcka 4 och gick i topp, där de stannade eftersom sista sträckan var lätt.
Andra plats delades till slut mellan två finska ekipage, Pentti VarislErkki Laakso och aimo Tuoninen/Pekka Virtanen. De hade 0.1 prick tillgodo på Risto Ero¬nen/Kari Lehtinen, Finland samt Rasbo-paret Hans-Christer Eriksson/Roine Johansson.

RESULTAT
Sockna Runt
Kolsva MS, 0 10/6
A-kartläsare (45 st):
1. Sälve och Sören Ek¬lund, Rasbo MK. 1,3,
2. Pentti Varis/Erkki Laakso, Finland. 2.3,
3. Raimo Tuominen/Pek¬ka Virtanen, d:o, 2,3,
4. Risto Eronen/Kari Lehtinen, d:o, 2,4,
Hans-Christer Eriks¬son/Roine Johansson, Rasbo MK, 2,4,
6. Bent och Jörn Mörup, Danmark, 2,8.
7. Kau¬ko N iskane n/H eikki Tyrväi nen, Finland, 2,9,
8. Pekka Kaipainen/Tapio Jouhki, d:o, 3,0.
9. Sture Fredholm/Sten Johansson. SMK Ti¬erp/Rasbo MK. 3,b,
10. Lars Thorgren/Carl Grevesmuhl, Haninge MK, 3,1,
11. Håkan Andersson/Sören Eriksson, Almunge MK, 3.2,
12. Juha Kähäri/Riku Rousku, Finland, 3,3.
13. Hilmar Andersen/Henning Friborg, Danmark. 3,3,
14. Pekka Artukka/lsmo In¬gman, Finland, 3,4,
15. Arne Agerbo /Age Kirketarp/Jensen, Danmark, 3,6.

B-kartläsare (9 st):
1. Jan och Roger Lind¬holm. SMK Västerås, 3,0,
2. Per och Ulf An¬dersson, Älmhults MK, 3,3,
3. Roland Fri¬berg/Anne-Marie Eriksson. Almunge MK, 5,0,
4. Leif E. Karisson/Roine Andersson, Skepptuna MK, 5,6,
5. Eva Johansson/Mor¬gan Jansson. Vallentuna MK, 5,9.

C-kartläsare (12 st):
1. Bo och Robert Glim¬merud, Skepptuna MK, 5,7,
2. Magnus Er¬shede/Patri k Öberg, Götene MK, 6,5,
3. Leif Larsson/Klas-Göran Karlsson, MK Rim/ Skepptuna MK, 11,1,
4. Stefan och Lars-Olov Pettersson. Kolsva MS, 14,2,
5. Leon Springelhauer/John Mickelsen, Danmark, 15,1,
6. Anette Karlsson/Birgit Andersson, Skepptuna MK/MK Rimo, 15,2_

D•kartläsare (1 st):
1. Mikael Larsson/Hå¬kan Stadin. Bromma MS
2. /Håkan Stadin, Bromma MS/Fagersta MK, 36,0.

SVENSKENS bIL-o MINNEN 1960-89 1988-05-28 o-VIST

1988-05-28, O-Visst arr. Östergyllen RC.

21 plats med 81 prick? Vad sysslade vi med,Anders och jag? När vinnarna Hans CH Eriksson/Roine Johansson Rasbo MK vann på 21,9 prick.

Ur klubbtidningen ”Hasplåten av Håkan

Sommarens 0-äventyr
Rapporterade av Håkan Whitlock

På Östergyllens tävling började vi bra, i alla fall för att vara första tävlingen för året. Vi var bland de sju bästa på första sträckan. Men vad vi inte visste då var att på kon¬troll nr 3 skulle det inte stå 3 som vi skrivit utan en bok¬stav, så vi hade alltså 10
prickar mer än alla andra redan här.

BERTILS BIL-O 'TIPS
Skriv bokstäver !
Om jag bara räknar med tiden låg vi tvåa ända fram till näst sista sträckan där bröderna Backlund gick om. Sedan fick vi även Christer och Per före i resultatlistan. Vi var dock bäst i den bakhjulsdrivna klassen. Jag ska prata Kinnestrand om att upp
KM i flera klasser, enrör fyr , hjulsdrivna, en för framhjuls¬drivna och en för bakhjuls-drivna.

SÅ här skrev Idrottsbladet:

Eriksson/Johansson vann "0-visst"

Det blev ovisst ganska länge vart segern skulle gå är Östergyllen RC inledde årets upplaga av MSO-se¬en i Bil-0 med just tävling-n "0-visst". När samtliga
10 sträckor, med en längd å nästan 6 mil, körts stod et klart att Hans Christer riksson och Roine Jo¬ansson via en mycket jämn körning tagit totalseg¬ern. Men det satt hårt åt.

Juniorlandsiagsekipaget Åke och Mikael Andersson
Hagerfors RC skuggade hela tävlingen igenom och var ara 1,4 prick efter.

Årets upplaga av 0-visst kördes yrdagen den 28 maj med Ling¬lem som centrum för en 9 milabana med hela 10 0-sträckor. örsommartorkan gjorde att det ritvis blev en dammig tillställning. Dock ska arrangörerna ha in eloge för att man saltat och 'attnat en hel del banavsnitt. Tävlingen inleddes direkt från ;tad med en 0-sträcka som via li¬e små kartklipp hade sina största ;vårigheter på kartskisser över
bilskrotområde. Snabbast in¬edde Häggbom/Linge som tog 2,1 prick medan övriga i toppen behövde några tiondelar mer. Ty-'ärr var Häggbom/Linge redan porta ur tätstriden, genom att komma försent till start hade man redan före start fått 30-talet tran¬sportprickar.
Första sträckan gav också en indikation på att Sölve och Sören Eklund inte var i topslag trots vinsten i Mölndals tävling kvällen innan. Hela 5,7 min över idealti¬den använde man. Sträcka 2 in¬leddes lite olyckligt med en PK som hade blivit felutsatt. Nu fann flertalet ekipage skylten efter att ha zig-zagat över ett gärde ett an¬tal minuter. Efter protest ströks skylten och tiden kompensera¬des så att toppekipagen gick prickfria_ Tredje sträckan bestod av ett antal OK plus ett par vägret¬ningar. Eriksson/Johansson åkte för fullt och vann sträckan på 0,1 prick före H äggbom/Li nge på 0,7. Vid fjärde sträckans start uppma¬nades man att fälla in backspeg¬larna. Det behvödes, inne i en skogsdunge var det smalt, så smalt att en och annan föredrog att använda träden som stöd i svängarna. Denna typ av vägar passar Hans Ch Eriksson perfekt och man klippte till med ytterliga¬re en sträckseger.

BRA ORIENTERING
Följande sträckor innehöll bra och varierad orientering som samtliga gav prickar. Ser man till antalet prickar var sista sträckan den svåraste, en 7,2 km lång sträcka med 23 kontroller som skulle klaras av på 10 min. Kartor¬na var till största delen 2000-delar över ett antal mindre indu¬strier inne i Linghem. Sträckse¬gern gick till Åke och Mikael An¬dersson som tog 6,4 prick, bara 0,1 mindre än Hans Ch och Roine Johansson.
Bakom de två ekipagen i täten blev differenserna större. Eklund-bröderna tog tredje plat¬sen hela 8,5 prick efter tvåan. Notabelt är att utan transportprickar hade HäggbomlLinge tagit 5:e platsen. I B-klassen blev det dub¬belt junior-landslaget i täten. Per och Ulf Andersson från Älmhults MK åkte till sig segern på 45,44 prick ett resutlat som räckte till en total sjätte plats. Tvåa i B-klassen blev Jan och Roger Lindholm, på 50.4 prick.
Lagsegern gick överlägset till Rasbo MK.

FOLKE RINGBERG

RESULTAT
Långa banan Klass A (24 st):
1. Hans CH ErikssonlRoine Johansson, Rasbo MK, 21,9,
2. Åke Andersson/Mikael Andersson, Degerfors RC, 23,3,
3. &Sive Eklund/Sören Eklund, Rasbo MK, 31,5,
4. Tommy Her¬mundstad/Karin Jansson, Vallentuna MK, 36.0,
5. Sture Fredholm/Sten Johansson, Rasbo MK, 45,2,
6. Bernt Olof ÖhliniCarl G Andersson, MK Rimo, 49,4,
7. Lenanrt Fri¬berglPer Grandin, Alm unge MK, 51.9,
8. Leif Karlsson/Ove Lindberg, SMK Västerås, 52,9,
9. Lars Carlen/Anders Palm, Bromma MS, 53,7,
10. Jörgen Ilesen/Ole R Fredrik-sen, Viking AS (DK), 54,1.

Långa banan Klass B (18 st):
1. Per Anders¬son/Ulf Andersson, Älmhults MK, 45,4.
2. Jan Lindholm/Roger Lindholm. SMK Väste¬rås, 50.4,
3. Lars Bergman/Arne Hägg, Kols-va MS, 54,8,
4. Per Olof Gustavsson/Sven Erik Fredriksson, Tranås MS, 59,9.
5. Chris¬tian Ringberg/Folke Ringberg. Nybro AC. 65,0.
6. Håkan Backlund/Per Backlund, Ha¬ninge MK, 65,1.
7. Börje Fredriksson/Anna Maria Fredriksson, Tranås MS. 69.5.
8. Christer Holmqvist/Per Andersson, Ha-finge MK, 71,9,
9. Tommy Nyman/Mikael Brobäck, Vallentuna MK. 76.1.

Långa banan Klass C (5 st):
1. Kenneth Hansson/Anders Palmer. Ydre MK. 88,2.

Korta banan (9 st):
1. Leif LarssonIK-G Karlsson, Skepptuna MK, 279.
2. Bo Glim¬merud/R Glimmerud, do, 30,6,
3. Anette Karlsson/B Andersson, MK Rimo. 35,4,
4. Thord Söderberg/Åker Sjöholm, SAMS 49,2.

1988-05-12 ”Flygsvängen” arr. Skepptuna MK.

Här den första tävlingen jag hittar för 1988- Anders och jag kommer medelmåttigt på 11:e plats med 12,7 prick, eftersom inga fler A-klaassare Från Haninge åkte så ”vann vi där”.

Per Wolde/döran Källström kämpade fortfarande i B-klass?  Fick 18,4 prick. Vann gjorde Lennart Friberg/Per Grandin Almunge MK, på 0,3 prick0

 


RSS 2.0