SVENSKENS Bil-O minnen 1960-89. 1989-06-03 MSM I MHF

1989-06-03 MSM I MHF “Glanshammarsrundan” arr. Örebro läns MHF

Olycksdag? MHF, Anders och jag bryter efter TK 10. Sträckprotokollet dit var väl halvbra, så det måste varit bilen so minte orkade.MSM-banan vans av Åke/Mikael Andersson på 21,7 prick.

SVENSKENS Bil-O minnen 1960-89. 1989-05-27 “O-visst

1989-05-27 “O-visst” arr. Östergyllen RC.

 

Vad klarar vi här då, Anders och jag? Jo en 18:e plats med en massa prick nämligen 75,8. Det var tätt mellan placeringarna och prickarna. Bäst I

Haninge, o minte Lars Thorgren/ Carl Grevesmuhl på en femte plats med 38,6 prick. Vann gjorde H: CH. Eriksson/Roine Johansson Rasbo MK på 24,1 prick.

 

Pressuppbåden var tydligen lediga I år”


SVENSKENS Bil-O minnen 1960-89. 1989-05-20 “Q8-pokaen”

1989-05-20 “Q8-pokaen” MHF Uppsala.

Vi börjar 1989 med en MHF-tävling, Nu är Anders ippklassad till A.licens. Nu tog vi femte plats på 75 prick. Vann gjorde Sölve/Sören Eklund på 46,3 prick-

SM i bil-O 1988

SM i Bil-O 1988:
Arrangör:
1988: Vallentuna MK.
Förare:
1.Sölve Eklund / Rasbo MK
2.Hans-Ch. Eriksson / Rasbo MK
3.Sven-Ingvar Arnesson / Hässleholms MK
Kartläsare:
1.Sören Eklund / Rasbo MK
2.Roine Johansson / Rasbo MK
3.Yngve Ernstsson / Hässleholms MK


1988 Slutsummering

1988 Slutsummering

BILORIENTERING
Tävlingsarrangemang
Sektionen har under 1988 arrangerat tre Bil-O tävlingar varav två nybör-jartävlingar.
Tävlingarna 11 / 25 mars
Tävlingarna fungerar som rekryte¬ringstävlingar. Start och mål på Högsta. Tävlingsledare var Håkan Kinnestrand, banläggare Per och Håkan Backlund. Ca 40 startande deltog på de bägge tävlingarna.
Haningen 24 september
Haningen "Bilistens Varuhus Cup" arrangerades i Sala med omnejd. Tävlingen ingick i MSO och DM för Stockholms och Södermanlands/ Västmanlands distrikt. Som med¬arrangör deltog SMK Sala. Håkan Kinnestrand var tävlingsledare., Anders Källström banchef. Tävlingen samlade ca 45 startande som fick sig serverat en mycket utslagsgivande bana.

Parkeringen
Sektionen har ansvarat för parke¬ringen vid FR och RC-tävlingar på Högstabanan samt haft personal vid posteringar, depå och sekretariat. Per Fredricsson har ansvarat för arbetet med hjälp av bl a Micke Hagelsjö.

Möten
Två st 0-möten har arrangerats där bl a KM-tävlingarna för året har diskuterats. Mötena har varit förlag¬da till Gärdets Trafikskola och Bileko
i Sätra.
Per Andersson har representerat klubben vid SBSFs samordningsmö-ten för Bil-0 arrangörer.

Tävlingsverksamhet
1988 års tävlingar har varit:
Stora KM:
Östergyllen RC, Kolsva MS, Forshaga MC, Almunge/Rasbo MK, Vallentuna MK, Skepptuna MK och Almunge/ Rasbo MK

Lilla KM:
Bromma MS, Östergyllen RC, Kolsva MS, Almunge/Rasbo MK, Vallentuna MK, Rasbo MK, MK Rimo och Skepp¬tuna MK.

Berömvärda resultat
SM 88
Lars Thorgren / Carl Grevesmuhl
tot 7:e plats
Anders Falk / Kurt Westberg
tot 11:e plats
PL Andersson / Håkan Whitlock
tot 14:e plats

I Riksmästerskapet för klubblag kom Haninge MK på en mycket fin andra plats. I laget ingick : Lars Thorgren, Carl Grevesmähl, Anders Falk, Kurt Westberg, PL Andersson och Håkan Whitlock

DM 88
Förare
Lars Thorgren tot 3:e plats
Kennerth Lannermo tot 4:e plats
Kartläsare
Per Andersson tot 3:e plats
Carl Grevesmiihl tot 4:e plats

Mellansvenska 0-serien 88 Klass A
Lars Thorgren / Carl Grevesmähl tot 5:e plats
PL Andersson / Håkan Whitlock
tot 12:e plats

Klass Övriga
Kenneth Lannermo / Per Andersson tot 2:a plats
Per Wolde / Göran Källström
tot 6:e plats
Per Backlund / Håkan Backlund
tot 9:e plats

Klubblag mellansvenska 0-serien:
Haninge MK tot 2:a plats

Rapporter ur Klubbtidningen

KM-STÄLLNING: STORA KM 1988
NAMN+1
FÖRARE
Lars Thorgren 15 8 15 7 15 15 11 86 71
Kenneth Lannermo -15 9 15 9 9 15 72 63
P-L Andersson 9 5 13 13 11 13 13 77 63
Per Wolde 7 13 8 9 7 11 9 64 50
Bengt Svensk 8 9 11 6 1 - 8 43 42
Anders Falk 1 11 - 8 13 - - 33 33
Leif Möller 6 6 - 5 8 8 - 33 33
Håkan Backlund 13 7 -11 - - - 31 31
Christer Holmqvist 11 - - - - - - 11 11
NAMN1
** KARTLÄSARE
Carl Grevesmöhl 15 8 15 7 15 15 11 86 71
Per Andersson 11 15 -15 9 9 15 74 65
Håkan Whitlock 9 5 13 13 11 13 13 77 63
Göran Källström 7 13 8 9 7 11 9 64 50
Anders Källström 8 9 11 6 1 - 8 43 42
Kurt Westberg 1 11 - 8 13 - - 33 33
Bo Bergman 6 6 - 5 8 8 - 33 33
Per Backlund 13 7 -11 - - - 31 31
Thure Bäckström - - 9- - - - 9 9

Körda tävlingar

880528 Östergyllen RC
880611 Kolsva MS (NM)
880819 Forshaga MC
880827 Almunge/Rasbo MK*
880917 Vallentuna MK *
* 881202 Skepptuna MK *
* 881210 Almunge/Rasbo

-------------------------------------------------------------
SM i Bil-O 1988:

1988: Vallentuna MK

1.Sölve Eklund / Rasbo MK
2.Hans-Ch. Eriksson / Rasbo MK
3.Sven-Ingvar Arnesson / Hässleholms MK

RSS 2.0