SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1987-06-13 ”O-visst! NM-O

1987-06-13 ”O-visst! NM-O Östergyllen RC

-här hade vi fått startnummer 67, Annders och jag. Nu skullr vi testa oss mot mordens bästa O-åkare. Och bra gick det, På NM-banan kom vi nia bland de svenske med 39,6 prick, dock var det 10 utländska ekipage före så en totalt 19:e plats på NM-banan blev det.
Samt bäst i haninge.
Av svenskarna vann H. CH. Eriksson/Sören Eklund Rasbo MK på 20,3 prick vilket också var totalvinst.

På MSO-banan tog vi en tionde plats med 28,4 prick. Bäst i Haninge blrév B-åkarna och Anders bror Göran som läste åt Per Wolde med 26,3 prick och vinnare i klassen.
MSO klubblag vanns av Haninge MK på 86,0 poäng.

Idrottsbladet:

Rasbograbbarna vann svenska NM-tävlingen.

BIL-0 - Östergyliens RC hade I år tagit hand om den svenska deltävlingen i NM Bil-O. Inte helt överraskande var det de gamla kämparna från Rasbo, Hans Eriksson och Sören Eklund, som hemförde segern och det med nästan fem minuters marginal till Vallentunas Tommy Hermundstad/KarinJansson.

Många hade väl trott att den 115 km langa banan skulle innehålla några slingor på Prästtomta skjutfält, men där är numera inte så lätt att få tillstånd, så banläg¬garna hade sökt sig till andra marker. Man inledde istället med att åka inne på Sviesta motor-sportanläggning. Här finns ju folkracebana, roadracingbana och gokartbana så att skapa en knepig slinga var inga problem. Eriksson/Eklund slet direkt åt sig ledningen töre B-ekipaget Lars Norinffiva Onnestam tran Brom¬ma samt Hermundstad/Jans¬son.
Andra sträckan i Linköpings sy¬döstra utkanter vanns av ett an¬nat Bromma-par, nämligen Lars Stahre/Lars-Göran Palm, som därmed avancerade upp på and¬rapiatsen bakom Eriksson/Ek¬lund. De ökade på den avsevärt genom att tillsammans med det finska paret Eero Weiste/Antti Ki¬vimaa åka prickfritt på tredje sträckan.
Fjärde sträckan var ganska kort men innehöll en del knepigheter som ett par nybyggda vägar som inte fanns med på kartan. Det danska paret Tage Hansen/ib Jensen måste ha känt sig hem¬ma, för de tog bara 0,6 prick. När¬mast kom de finska paren Kari
Hintikka/Jarkko Valtonen på 1,9 och Eero Taskinen /Perth Salomma
Alla övriga snurrade så länge att de fick ihop ungefär dubbelt så mycket prickar. Bland dessa var även Eriksson/Eklund, vilka ändå behöll sin ledning. Hittills hade man rört sig i trakter¬na inom en mil från Linköping och där fanns även femte och sjätte sträckan. Den femte vanns för övrigt av Mölndals-paret Dan Liljendahl/ Henrik Krefting, som på kuppen gick upp till andra plats före Hermundstad/Jansson och finnarna Pekka Kaipanen/Ta¬pio Jouki. De två sistnämnda de¬lade tredje plats.

LÄTT STRÄCKA
Sjätte sträckan var så lätt att många åkte prickfritt, så ställnin¬gen stod sig, när man gjorde en längre transport till Mantorps södra utkanter, där det snurrades en del i en skog. Denna sjunde sträcka vanns av finnarna Pentti Varis/ Erkki Laakso, som annars inte hade någon helt lyckad kväll. Eriksson/Eklund var tätt efter och ökade sin ledning till 2,7 pricks marginal över Liljendahl/Kref¬ting. Kaipanenl Jouhki var nu en¬samma treor före Rasbo-paret Gösta och Roine Johansson. Hermundstad/Jansson föll tillfäl¬ligt ner till femte plats, men på den närliggande åttonde sträck¬an på ett industriområde i Man-torp var de bäst och gick åter upp på delad tredjeplats med finna na. De två främsta paren behö emellertid sina platser, när mai letade sig fram till racerbana, Mantorp Parks campingplats.
Sträckan på campingplatsen fick dock strykas, då arrangörerna missat att ta reda på att den be¬lagts av ägare till ombyggda VW-bilar som skulle ha ett stort mee¬ting på banan följande dag.
Nu var detta ingen katastrof för det fanns ytterligare två sträckor inne på området med dess olika stora depåer och flygplansparke¬ringar och dylikt. Eriksson/Ek¬lund vann båda sträckorna varav sträcka 11 delat med Liljen¬dahl/Krefting, där båda ekipagen var prickfria.

RENA RAMA RALLYT
Liljendahl/Krefting tappade till¬fälligt andraplatsen till Her-mundstad/Jansson efter tionde sträckan men återtog den efter elfte. När man var klara på Man-torp Park blev det en ny lång transport till Malmslätt just utan¬för Linköping. Här fanns en gård vid namn Lagertunda, där det tid¬vis brukar åkas rally. Nu hade sträcka 12 lagts så att det blev re¬na raltyåkat i flera kilometer in¬nan man kom fram till själva La¬gerlunda gård, där det skulle snurras en del bland ladugårdar¬na, innan ekipagen fortsatte "fartsträckan" ut.
Eriksson/Eklund och Hermunds¬tad/Jansson gasade tydligen bäst och de tog heller inga pric¬kar, vilka de var ensamma om. Det gjorde emellertid Liljen¬dahl/Krefting och så föll de åter ner till tredjeplatsen.
Sista sträckan gick något fyndigt illbaks in på sträcka 12, men var tydligen mycket lätt för endast ett fåtal ekipage missade att åka prickfritt. Därmed hade Eriks¬son/Eklund vunnit och de slapp¬nade av så mycket att de åkte fle¬ra kilometer fel på sista transpor¬ten, men då var det så gott om tid att det inte gjorde något.
Hermundstad/Jansson blev allt¬så tvåa, Liljendahl/Krefting trea, Kaipanen/Jouhki fyra och fartson Johansson femma tätt före det danska paret Hilmar Ander¬sen/Henning Friborg.
Överhuvudtaget klarade sig ut¬länningarna mycket bra, vilket vi¬sar att de har lättare för att place¬ra sig bättre i Sverige än vad svenskarna har, när de åker utomlands.
Eriksson/Eklund leder nu NM på 54 poäng mot Kaipanen/Jouhkis 53 och danskarna Mörup/Mörup på 52. De senare blev för övrigt åtta totalt.

KORTARE VERSIONER
Utöver NM-banan fanns två kor¬tare versioner. De som bara ville tävla om Mellansvenska 0-serien körde endast de åtta första sträckorna före Mantorps cam¬pingplats, medan nybörjarbanan slutade redan efter sträcka fyra. Urban Häggbom/Anders Unge åker inte NM i år, så de nöjde sig med MSO-banan. När de åkt fär¬digt var de totaltvåa bara 0,8 prick efter Eriksson/Eklund, vilka vann denna bana också trots att de fortsatte. Liljendahl/Krefting var trea och Hermundstad/Jansson fyra.
Den korta banan vanns av Almunges Willy Eriksson/Kent
Enfin, som ledde från start till mål
och hade 12 minuters segermar¬ginal till Leif Larsson/Klas-Göran Karlsson från Rimo/Skepptuna. Det mesta var frid och fröjd med undantag för att prisdomarna upptäckte några tävlande med höga nummer bland åskådarna på Sviesta, vilka omgående fick startförbud.

CLAES UDDGREN

0-visst
Östergylfens RC, 0 13/9
A-kartläsare, NU (20 st):
1. Hans Ch Eriks¬son/Sören Eklund, Rasbo MK. Toyota Star-lat. 203,
2. Tommy Hermundstad /Karin Jansson, Vallentuna NN, Subaru Trendy, 25,1.
3. Dan Liljendahalenrik Krefting, Mölndals MK, Saab V4, 25,2,
4. Gösta och Roine Johansson, Toyota Corolla, 28,9,
5. Hans- Erik Haraldsson/Lars Ellbring, Nor¬rahammars MK, VW Golf, 37,5,
6. Evert Wes¬ström/Ove Lindberg, Skepptuna MK/SMK Västerås. Subaru 4WD Touring, 37,5,
7. Len¬nart Abrahamsson/ Sören Eriksson, Almun¬ge MK, Renault 5, 37,9,
8. Lars Stahre! Lars-Göran Palm, Bromma MS, VW Golf, 38,1,
9. Bengt Svensk/ Anders Källström, Haninge MK. d:o. 39,6.
10. Yvonne och Lars -Erik Eriksson, Säters MK, Peugeot 205 Gli, 40,3,
11. Bernt- Olof Ohlin/Carl-Gustav An¬dersson. Lik Rimo, Saab 99, 41,5,
12. Lars Thorgren/Carl Grevesm uhl, Haninge MK/Västerås MS, Saab V4, 41,6.

NM, B-kartläsare (13 st):
1. Per Wolde/Gö¬ran Källströrn, Haninge MK, VW Golf. 41,9,
2. Magnus Olsson/Mikael Andersson, SMK Karlskoga/Laxå MK, Subaru 4WD Touring, 43,5,
3. Kenneth Kartsson/Daniel Anders¬son, Skepptuna MK/MK Rimo, Saab 99, 47,2,
4. Lars Norin/Ylva On nestam, Brom¬ma MS, VW 1303 S, 48,1.
5. Christina och Folke Ringberg, Nybro AC, VW Golf GTI, 49.0.

NM, ClDkartlasare (5 st):
1. Michael och Mattias Holmgren, AlmungeMK, Volvo 144, 48,4,
2. Reine Pettersson/ Ingemar Lager¬strand, Hjo MK. Saab V4, 57,7,

NM, Utländska deltagare (40 st):
1. Pekka Kaipanen/ Tapio Jouhki, Finland, Daihatsu Charade, 27,6,
2. Hilma( Andersen/Henning Friborg, Danmark, VW Golf GTl, 29,1,
3. Risto Eronen/Kari Lehtinen, Finland, Renault 12, 29,7,
4. Bent och Jörn Mörup, Danmark, Toyota Corrola 32,0
5. Raimo Tuominen//Pekka Virtanen, Finland. Toyota Star¬let, 32,6,
6. Pekka Artukka/Ismo logman, Finland, Peugeot 304, 34,0,
7. F. Christen¬sen/Jan Johansen, Danmark, Ford Flesta, 34.3,
8. Yrjö Kurikka/Ari-Pekka Eur en, Fin¬land. Toyota, 34.6,
9. Rolf Sjöberg/Eero Lei¬kola, to, Toyota Starlet, 36,0,
10. Pentti Va¬ris/Erkki Laakso, d:o. Toyota Corolla, 36,4.

Landskamp:
1. Finland. 81 poäng,
2. Dan¬mark, 73,
3. Norge, 1.

A-kartläsare, MSO-banan (25 st):
1. Hans Ch Eriksson/ Sören Eklund. Rasbo MK, Toy¬ota Starlet, 17,5,
2. Urban HäggbornlAnders Linge, Västerås MS, Saab V4, 18,3,
3. Dan Liljendahl/Henrik Krefting. Mölndals MK, d:o, 20,2,
4. Tommy Hermundstad/Karin Jansson, Vallentuna MK, Subaru Trendy, 21,1.
5. Gösta och Roine Johansson, Rasbo MK, Toyota Corolla, 22,4,
6. Sven-Inge Ar¬nessonlYngve Ernstsson, Hässleholms MK. Opel Ascona, 22,8,
7. Yvonne och Lars-Erik Eriksson, Säters MK, Peugeot 205 GTI. 27,9,
8. Lennart Friberg/Per Grandin, Al¬munge MK, d:o, 28,1,
9. Evert Was¬ström/Ove Lindberg. Skepptuna MKISMK Västerås, Subaru 4WD Touring, 28,3.
10. Bengt Svensk/Anders Källström, Haninge MK, VW Golt, 28.4.

B/C/D-kartläsare (25 st):
1. Per WoldelGö¬ran Källström, Haninge HK, VW Golf, 26,3.
2. Kenneth Karlsson/ Daniel Andersson, HK Rim Saab 99, 26,6,
3. Lars NorinlYlva Önnestam, Bromma MS, VW 1303 S, 28,5,
4. Magnus Olsson/ Mikael Andersson, SMK Karlskoga/Laxå MK. Subaru 4WD Touring. 32,5,
5. Michael och Mattias Holmgren, Al¬munge MK, Volvo 144, 35,9,
6. Reine Pet¬lerssonfingemar Lagerstrand, Hjo MK, Saab V4, 37,0,
7. Christina och Folke Ring¬berg, Nybro AC, 36,7,
8. Per-Axel Gustavs¬son/Göran Ljung, Kolsva MS, Volvo 343. 41,6,
9. Håkan och Per Backlund, Haninge MK, Opel Ascona, 43,3,
10. Jan och Roger Lindholm, SMK Västerås, Opel Kadett, 44,8.

Klubblag: 1.
Haninge MK, 86,0,
2. Bromma MS, 88,4,
3. Almunge MK, 93,6,
4. Rasbo MK, 96,7,
5. Vallentuna MK, 123,6.
6. Kolsva MS, 131,1.

Korta banan, C-kartläsare (6 at):.
1. Willy Er¬icsson/ Kent Edin, ~unge MK, Saab V4, 24.6,
2. Leif Larsson/Klas- Göran Karlsson, MK Rimo/Skepptuna HK, Opel Ascona, 36,5,
3. Arne Karlsson/Bengt Andersson, Skepptuna MK/MK Rimo, 52,3,
4. Håkan Lindgren/Henrik Pettersson, Rasbo MK, Opel Kadett, 58,2.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0