SVENSKENS Bil-O Minnen 1960-89 1984-1-10 Reservenrundan

1984-1-10 Reservenrundan arr Almunge MK Rasbo MK

Tävlingen var final för mellanssvenska O.serien Och DM för Stockholm.
Det var 40 startande i A-klassen varav enstor del finnländare. Likaså i B-klassen där vi var 50 startande. Vi hade fått startnr.19 så det var väl meningen att vi skulle spååra åt de övriga 70..
Vi bärgade en 5:e plats i B-klassen vilket var 22:a plats totalt av 90.
Vann gjorde Sten Haglund/Lars Edwall på 9,9 prick.
Bästa Haningeekipage blev P-L Andersson/Håkan Whitlock 4:e plats på 13,2 prick-

I MSO-serien kom Anders och jad på en 3:e plats bland B&C-kartläsare Av 48. (Enl.resultatprotokoll)

I pressen stog det_

Lyckad avslutning påO-serien!


BILORIENTERING - Tra¬ditionsenligt avslutades även i år ÖPPNA
MEL¬LANSVENSKA O- SERIEN
med en dagtävling med åtföljande prisutdelningsfest och supé på kvällen. De mycket ru¬tinerade arrangörsklub¬barna Almunge MK och Rasbo MK stod som arran¬görer och hade lyckats loc¬ka årets största svenska startfält. När det sedan dessutom kom närmare 40 finska ekipage till tävling¬en blev tävlingen till en av de största bilorienteringar¬na någonsin i Sverige vad gäller antalet deltagare.
Tävlingen var upplagd som en ty¬pisk dagtävling med fyra rejäla utslagssträckor inom begränsade områden som var helt avstängda för utomstående trafik. Däremel¬lan var det transportsträckor samt tre enklare skyltletnings-sträckor som inte vållade några problem för de flesta. Den första utslagssträckan kördes på ett

stort cementgjuteri, för övrigt samma cementgjuteri som var avslutningssträcka på Almunge/ Rasbos SM-tävling 1982. Det året vann Urban Häggbom/Anders Linge sträckan på cementgjuteriet överlägset och de hade tydligen tempot kvar i kroppen för de tog en övertygande ledning på en halv minut före resterande del av start¬fältet, där bara sekunder skiljde bland de bästa.
De höga tempot kan ha varit en av orsakerna till att Urban och Anders på den andra sträckan tappade hela sin ledning och mer därtill. Sträckan inleddes på en 50 000-delskarta rätt igenom ett nedlagt tegelbruk där man sedan skulle köra på specialkartor. Här fanns tävlingens enda omläggning och den sållade kraftigt bland del¬tagarna. Urban och Anders klarade omläggningen men i det höga tempot böt man kartskiss litet för tidigt och genade över en grusplan i stället för att åka in bakom ett upplag innan man böt karta. Sten Haglund/Lasse Edvall vann sträckan lika överlägset som Urban och Anders vunnit första sträckan.
Ras bo Motorstadion var platsen för den tredje utslagssträckan.
Banläggarne hade tänkt sig att åka på de flesta vägarna inom området men efter den sista vec¬kans ihållande regn hade banan kortats ner något. Nu körde man mest inom depåområdet och på de större vägarna inom banom¬rådet. Ett spektakulärt inslag var körning över en srnörjbrygga, vil¬ket de flesta klarade. Några förare har dock lärt sig att smörj¬bryggor bör passeras utan uppställ. Återigen var Haglund/ Edvall sträcksnabbast. Lars Stah¬re/Lars Göran Palm tappade några minuter på en punktering.
Den sista utslagssträckan, som också var tävlingens publiksträc¬ka, kördes på en nerlagd såg. Massor av vägar, massor av kontroller och en massa publik. Hög stämning, lerstänk, hjul¬spinn och mitt i alltihop en stor rund asfaltplan (som i eftersnac¬ket kallades "rondellen") gav den månghövdade publiken stort utbyte av tävlingen trots det disi¬ga och kyliga vädret. Sträckan gav inga större omkastningar i resultaten. Långväga gästerna Ingemar Sandahl/Ingemar Bern-hed, Mölndals MK, avancerade en placering till den tredje totalt efter att på samtliga sträckor fun¬nits med bland de bästa utan att för den skull på någon sträcka fått in en fullträff.

Korta banan åkte till största delen på allmänna vägar, som för de bästa klarades utan prickbelast¬ning. Publiksträckan, som kördes något avkortad, var korta banans enda egentliga utslagssträcka och hemmaklubbens Gunilla Eriks¬son/Anne-Marie Eriksson hittade snabbast runt och tog därmed hem segern. Näst snabbast var Ingemar Svensson/Lars Nyman, Bromma MS, men de skrev fel på en skylt och hamnade därmed långt ner i listan.
Lagtävlingen dominerades helt av stockholmsklubbarna nu när de båda största Upplands-klubbarna stod som arrangörer. Bromma MS vann deltävlingen och vann också hela Mellansvenska 0-se¬riens lagtävling totalt.
Det hela avslutades i förbrödring¬ens tecken med en stor och mycket lyckad prisutdelningssupk där bland annat det finska Bil-sportförbundets standar överläm¬nades till tävlingsledaren Sören Eklund för de insatser arrangö¬rerna gjort för de många finska deltagarna.

LASSE EDVALL

Långa banan klass A 40 st.:
1. Sten Haglund/Lasse Edvall, Bromma MS, 9,9,
2. Urban Häggbom/Anders Linge. Västerås MS 11,4,
3, Ingemar Sandahl • Ingemar Bernhed, Mölndals MK, 12.9,
4. Per. Lennart Andersson! Håkan Whitiock, Haninge MK, 13.2.
5. Lars Stahre Lars-Göran Palm, Bromma MS, 13,7,
6. Boo Hällqvist./Ove Lindberg, SMK Västerås, 13.9,
7. Kan Ero¬nen/Risto Lehtinen, TUA, 14,3,
8. Pekka Artukkallsmo Ingman, TUA, 14,9
9. Göte Larsson r1rlatti Wigren, Bromma MS, 14,9
10 Jan Lindholm; Kjell Lindberg. SMK Västerås, 15.2,
11. Gunnar Hellman: Bertil Örtenstrand, Haninge MK, 15,8,
12, Tommy Hermundstad 'Karm Jansson, Vai. termins MK, 16.4,
13. Tapio KorpelaiJouko Lehtinen, TUA, 16,5
14. Jarmo Vehka¬koski • Peter Åstrand. UFAK. 16,5
15 Gunnar Blackne: Carl Grevesrnuhl. Almunge MK. Västerås MS, 16,6
16. Erik Sten man/Mats Carlbom Kolsva MS. 16.6

Långa banan klass Övriga (50 st);
1. B Å Jonsson !Staffan Tegelmo, Bomma MS, 19,0 prick,
2. Christina Ringberg/Folke Ring¬berg, Nybro AC, 20,7,
3. Per Axel Gustavs¬son/Nils Göran Ljung. Kolsva MS, 21,9,
4. Morgan Jansson i Stefan Anckarström, Val¬lentuna MK, 23,4,
5. Bengt Svensk/Anders Källström, Haninge MK, 24,7,
6. Sven-Olov Mattsson/Karl-Bertil Svensson, Rasbo MK, 25,0,
7. Birgit Andersson/Carl-Gustav An¬dersson, MK Rirno, 25,5,
8. Lars Norin/Lars Sandström, Bromma MS, 25,8,
9. Bengt-Erik Engvall/Åke Larsson, SMK Nyköping, 27,5,
10. Esko Rajarnäki/Markku Rajarnäki, Västerås MS. 29,8 8 sek,
11. Yvonne Eriks¬son/Lars-Erik Eriksson, Säters MK, 29,8 12 sek,
12. Allan Nyberg/Örjan Axetsson, Djurs¬holms MK, 30,6,
13. Dan Olsson/Mats Åkes¬son, d:o, 31,2,
14. Tomas Kullman/Mikael Schmidt, Täby MK, 31,7,
15 Stefan Persson /Rolf Lindström, Norbergs MC. 32,0,
16. Evert Weastrilm/Gunnar Mil gren, Skepptuna MK/Djurholme MK, 4,3,
17. Ove Ljungström/Pater Sahlberg, Hanine MK. 32,8,
18. Hans Granath!Christer Nälemark. SMK Karlskoga, 34,6,
19. Börje Pettersson/Ken¬neth Södergeist, Östharnmars MK, 34,7,
20. Thomas Hellgren/Jan Wallen, Vallentuna MK, 36.6.

Korta banan (27 st):
1. Gunilla Eriksson An ne-Marie Eriksson, Almunge MK, 1,3
2. Ola Johansson: Björn Carlsson, SMK Västerås, 2,0,
3. Jan-Olov Ellbyi Stephen Undin, Haninge MK, 2,4
4. Henry Nordström Per Florin, Nacka MS, 2,4 4 sek.
5. LO Karlsson Elisabeth Johansson, Almunge MK, 2,6,
6. Peter Bäckström/ Dan Sanden, Rasbo MK, 2,9,
7. inger Nygren /Margaretha Sol-löning, Bromma MS, 3.0.
8. Roger Holm¬gren/ Bo Sandström, SMK Tierp, 3.6,
9. Mats Andersson; Margareta Eklund, Alm unge MK, 4.0
10. Björn Ahlström Ar¬ne Jansson, d:o, 4,0

Lagtävlingen:
1. Bromma MS 38,5,
2. Ha¬ninge MK 48,2,
3. Vallentuna MK 69,9,
4. Västerås MS 88,6,
5. Djursholms MK 89,7,
6. Östergylien RC 166,9.

Slutställning Öppna Mellansvenska 0-serien 1984:
Långa banan Klass A:
1. Sölve Eklund/Sö¬ren Eklund. Rasbo MK, 58 poäng,
2. Sten Haglund/Lasse Edvall, Bromma MS, 58,
3. Urban Häggbom/Anders Unge, Västerås MS, 55.

Klass övriga-.
1. Stefan Sund/ Jan Sund, Almunge MK, 59,
2. Bengt Olov Ohlin/Karl Gustav Andersson, MK Rimo, 56,
3. Bengt Åke Jonsson/Staffan Tegelmo, Bromma MS, 54.

Korta banan:
1. Inger Nygren/Margareta Schäning,Bromma MS,
2. Gunilla Eriksson/Anne Marie Eriksson, Almunge MK, 86,
3. Leif Karlsson/Elisabeth Johansson, Alm¬unge MK, 78;


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0